TLREF

TLREF

TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

TLREF Kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. temsilcilerinden oluşan TLREF Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

TLREF VERİLERİ

Tarih TLREF Oran  TLREF Getiri Hesaplama Ekranı

   Tarih Seçimine Göre Dönem Getirisi Hesaplama
   Dönem Gün Sayısına Göre Dönem Getirisi Hesaplama

  Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi DİBS teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak, 17.06.2019 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayan TLREF oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREF Endeksi verilerine BISTECH Veri Yayın Sistemi ve aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

  TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Güncellenme Periyodu
  Günlük 16:00'dan Sonra (Yarım İş Günlerinde 12:45’ten Sonra)
  Tarihsel 19:30'dan Sonra
  BIST TLREF Endeksi Güncellenme Periyodu
  Günlük 16:00'dan Sonra (Yarım İş Günlerinde 12:45’ten Sonra)
  Tarihsel 19:30'dan Sonra

  Not 1: CSV dosyalarını MS Excel'de doğru görüntüleyebilmeniz için, bilgisayarınızın denetim masasındaki (kontrol panelindeki), bölgesel ayarlarda, sayı (number) formatının aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir. Ondalık ayraç (Decimal Symbol) '.' (Nokta) Binlik ayraç (Digit Gruoping) ',' (Virgül)

  Not 2: BISTECH sistemine geçiş (30.11.2015) sonrasında üretilen veri dosyalarına ilişkin dosya desen formatlarını buradan indirebilirsiniz.

  Yatırımcıların simulasyonlarda kullanabilmesi amacıyla geriye dönük olarak oluşturulan ve 2009-2018 arasını kapsayan TLREF verileri için tıklayınız. (Bu verilerin hesaplanmasında TLREF kuralları içinde yer alan Pazar ve Minimum Tutar kriterlerine uyulmamıştır. İşlem olmayan günler için veri mevcut değildir.)

   

  TLREF Getiri Matrisi
  TLREF Getiri Matrisi Güncellenme Periyodu
  Günlük 16:00'dan Sonra (Yarım İş Günlerinde 12:45’ten Sonra)

  Borsa İstanbul’a ait tarihsel verilere datastore.borsaistanbul.com adresinden ulaşılabilmektedir.

  TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı