Sorumlu Altın

Kıymetli Madenler Piyasasında gerçekleştirilen altın işlemlerinin uluslararası alanda kabul gören standartlarda olmasını ve ülkemiz firmalarının sorumlu bir şekilde altın ithal etmesini sağlamak üzere, Borsamız ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında çeşitli faaliyetler yürütülmekte ve bu amaçla sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca Borsamız ile OECD arasında imzalanan anlaşma sonucu OECD’nin “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin OECD Uyum Rehberi” Borsamız tarafından Türkçe’ye çevrilerek üyelerimize dağıtılmıştır.

Dünyanın birçok ülkesi ve uluslararası kurumlar tarafından bir standart olarak kabul edilen OECD’nin söz konusu rehberinin ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. Borsamız, bu kapsamda faaliyetlerini devam ettirmekte olup adı geçen OECD rehberini baz alarak ekte yer alan Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi (Rehber)’ni hazırlamıştır. Rehber ile Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) üyelerimizin, sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeleri, bölgesel çatışmaları ve terörü destekleyen parasal kaynaklara katkıda bulunmamaları, kara para aklamaya karşı oluşturulmuş yüksek standartlara uyumu amaçlanmaktadır. Böylelikle belirtilen amaçlara uygun politika oluşturan ve uygulayan şirketler, sektörde uluslararası rekabette avantaj sağlayabilecek dolayısıyla ülkemizin altın ticaretinde güvenilir bir konuma yükselmesine yardımcı olacaklardır.

Bu çerçevede, KMP üyelerimizin Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi’ne dayanarak kendi politikalarını oluşturmaları ve bu politikalar çerçevesinde altın tedarik etmeleri Borsamız tarafından önemle tavsiye edilmektedir. Sorumlu altın tedarik politikasını teşvik amacıyla, bunu fiilen uygulayan üyelerimize Borsa İstanbul internet sitesinde yer verilecektir.

Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi’ne dayanarak politika oluşturan üyelerimizin, Rehber’in “Esaslar” başlığında belirtilen koşulları yerine getirmeleri beklenmektedir. Söz konusu üyelerimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşuna yaptıracakları kamuya açık ve uluslararası denetim standartlarına uygun ilk bağımsız denetime ilişkin raporlarını başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde ve her 3 yılda bir yaptıracakları bağımsız denetime ilişkin raporlarını rapor tarihinden itibaren 6 ay içinde, ayrıca her yıl üyelerin kendileri tarafından hazırlanacak uyum raporlarını da ilgili takvim yılının bitmesinden itibaren 3 ay içinde Borsamıza ulaştıracaktır. Söz konusu raporlar gerekli kontroller yapıldıktan sonra Borsa İstanbul internet sitesinde yayımlanacaktır. Raporlarda herhangi bir uygunsuzluğun tespiti veya belirtilen süreler içinde raporların teslim edilmemesi durumunda, Borsa İstanbul internet sitesinde yer verilen üyeler siteden çıkarılacaktır.

Sorumlu Altın Tedarik Eden Üyelerimiz

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.

Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ahlatçı Metal Rafinerisi A.Ş.

Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.

AGA Kıymetli Madenler A.Ş.

Dosyalar

Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi (pdf) OECD Uyum Rehberi (pdf) OECD Uyum Rehberi İngilizce Orijinal Versyionu (pdf) Konuya İlişkin Avrupa Birliği Düzenlemesi (İngilizce) (pdf) Avrupa Birliği Düzenlemesine İlişkin Açıklamalar (İngilizce) Avrupa Birliği Düzenlemesine İlişkin Açıklamalar (Türkçe) (pdf) OECD – Borsa İstanbul Eğitim Sunumu – Temmuz 2019 (İngilizce) (pdf)