Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Formu 2019

Kurumsal Yönetim Bilgi Raporları:

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2018

Ortaklık yapısı

Nominal Değer (TL)

Pay Adedi

Ortak Adı

%

341.126.604,41

34.112.660.441

Türkiye Varlık Fonu*

80,60

42.323.400,00

4.232.340.000

QH Oil Investments LLC**

10,00

5.502.042,00

550.204.200

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

1,30

9.809.039,82

980.903.982

Borsa İstanbul A.Ş.***

2,32

24.472.913,77

2.447.291.377

Diğer (Aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketleri ile diğer şirketler)

5,78

423.234.000,00

42.323.400.000

 

100,00

*05.02.2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.01.2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekince, Hazine’ye ait paylar, Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmıştır.

** Katar Yatırım Otoritesi’nin (Qatar Investment Authority) %100 iştirakidir.

***08.06.2017, 27.09.2018 ve 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından pay sahiplerinden iktisap edilen paylardan oluşmaktadır.