Devlet İç Borçlanma Seneti Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Devlet İç Borçlanma Seneti Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Dayanak Varlık

Borsa İstanbul tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senedi

Sözleşme Büyüklüğü (Standart Sözleşme)

Nominal Değer = 100.000 TL

Sözleşme Büyüklüğü = 1.000

Uzlaşma Şekli

Fiziki Teslimat

Günlük ve Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları

Günlük Uzlaşma Fiyatı

Normal seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Normal seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

c) Normal seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

d) Normal seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Normal seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın piyasayı doğru yansıtmadığına kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

a) Normal seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,

b) Dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatları da dikkate alınarak hesaplanacak “teorik” fiyatlar.

Özel İşlem Bildirimleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Son işlem gününde dayanak varlık olarak kabul edilen Devlet İç Borçlanma Senedinin T+1 valör için hesaplanan ağırlıklı ortlama temiz fiyatı vadesonu uzlaşma fiyatı olarak kabul edilir.

Son işlem gününde spot piyasada seansın kısmen veya tamamen kapalı olması veya açık olup fiyat oluşmaması durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenir.Fiziki teslimata esas fiyat, uzlaşma fiyatına işlenmiş faizin eklenmesi suretiyle bulunan kirli fiyattır.

Vade Ayları

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık. (Aynı anda içinde bulunulan aya en yakın 2 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Zararlar hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, karlar hesaplara T günü aktarılır.

Vade Dönemi

Sözleşme kodunda belirtilen dönem (Örneğin F_ TRT200923T18_1222 sözleşmesinin vade dönemi Aralık 2022 ayıdır)

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü

Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade döneminin son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı

Fiyat, 100 birim üzerinden, işlemiş faizi içermeyen temiz fiyat olarak virgülden sonra üç basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir. (Örnek: 99,373, 99,374 vb.) Minimum fiyat adımı 0,001’dir. Minimum fiyat adımının değeri 1 TL’dir.

Baz Fiyat ve Günlük Fiyat Değişim Limiti

Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin işleme açıldığı gün Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenen fiyat, diğer işlem günleri için ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%10’udur. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Saatleri

İşlemler 09:20 - 18:10 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.