Kullanım Fiyatları

Opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyatları alım opsiyonları için alma hakkının geçerli olduğu fiyatları, satım opsiyonları için ise satma hakkının geçerli olduğu fiyatları göstermektedir.

Örnek 1: 

O_AKBNKE0417C8.00 sözleşmesi, kullanım fiyatı 8 TL olan bir alım (call) opsiyonunu göstermektedir. Avrupa tipi olan bu opsiyon sözleşmesi, uzun pozisyon taşıyan yatırımcılara vade sonu olan 30 Nisan 2017 tarihinde 8 TL fiyatla 100 adet Akbank payını alma hakkı verir.

Opsiyon sözleşmesi; spot fiyat 8 TL’nin üzerinde iken karda, 8 TL seviyesinde iken başabaşta ve 8 TL’nin altındayken ise zarardadır.

Örnek 2: 

O_AKBNKE0417P10.00 sözleşmesi, kullanım fiyatı 10 TL olan bir satım (put) opsiyonunu göstermektedir. Avrupa tipi olan bu opsiyon sözleşmesi, uzun pozisyon taşıyan yatırımcılara vade sonu olan 30 Nisan 2017 tarihinde 10 TL fiyatla 100 adet Akbank payını satma hakkı verir.

Opsiyon sözleşmesi; spot fiyat 10 TL’nin altında iken karda, 10 TL seviyesinde iken başabaşta ve 10 TL’nin üzerindeyken ise zarardadır.

Kullanım Fiyat Adımı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri

İşleme açılacak pay opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyat adımı, dayanak varlığın fiyatına göre aşağıdaki şekilde belirlenecek olup, virgülden sonra iki basamak kullanılır.

Opsiyon Sözleşmesi Kullanım Fiyatı Aralığı (TL) Kullanım Fiyatı Adımı (TL)
0,01 – 0,99 0,02
1,00 – 2,49 0,05
2,50 – 4,99 0,10
5,00 – 9,99 0,20
10,00 – 24,99 0,50
25,00 – 49,99 1,00
50,00 – 99,99 2,00
100,00 – 249,99 5,00
250,00 – 499,99 10,00
500,00 – 999,99 25,00
1.000,00 ve üzeri  50,00

Her bir dayanak varlığın spot piyasadaki kapanış fiyatı baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve biri “başabaşta” olmak üzere biri “karda” ve altısı “zararda” olmak üzere sekiz farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

Standart kullanım fiyatlarına ek olarak, işleme açık sözleşmelerin standart vadeleri içerisindeki en düşük/en yüksek standart kullanım fiyatlarının %20 altı/üstü fiyat seviyesi arasında olmak kaydıyla esnek kullanım fiyatlı sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.

DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri

DolarTL opsiyon sözleşmelerinde kullanım fiyat adımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Opsiyon Sözleşmesi Kullanım Fiyatı Aralığı (TL) Kullanım Fiyatı Adımı (TL)

1 – 99

1

100 – 249

2

250 – 499

5

500 – 999

10

1.000 – 2.499

25

2.500 – 4.999

50

5.000 – 9.999

100

10.000 – 24.999

250

25.000 – 49.999

500

50.000 ve üzeri

1000

Dayanak varlık olan yabancı para birimi için TCMB’nin gösterge niteliğindeki alış ve satış kurlarının ortalamasının 1.000 ile çarpılmasıyla elde edilen değer baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve ikisi karda, biri “başabaşta” ve sekizi “zararda” olmak üzere onbir farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

DolarTL Opsiyon Sözleşmelerinde; standart kullanım fiyatlarına ek olarak, işleme açık sözleşmelerin standart vadeleri içerisindeki en düşük/en yüksek standart kullanım fiyatlarının %20 altı/üstü fiyat seviyesi arasında olmak kaydıyla esnek kullanım fiyatlı sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.

Endeks Opsiyon Sözleşmeleri

Pay endeks opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyat adımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Opsiyon Sözleşmesi Kullanım Fiyatı Aralığı (TL) Kullanım Fiyatı Adımı (TL)

0,01 – 99,99

1,00

100,00 – 249,99

2,50

250,00 – 499,99

5,00

500,00 – 999,99

10,00

1.000,00 – 2.499,99

25,00

2.500,00 – 4.999,99

50,00

5.000,00 – 9.999,99

100,00

10.000,00 – 24.999,99

250,00

25.000,00 – 49.999,99

500,00

50.000,00 ve üzeri

1.000,00

Dayanak varlık olan endekslerin bir önceki işlem gününde spot piyasadaki seansta oluşan kapanış değeri baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve biri “başabaşta”, ikisi “karda”, sekizi “zararda” olmak üzere onbir farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

Standart kullanım fiyatlarına ek olarak, işleme açık sözleşmelerin standart vadeleri içerisindeki en düşük/en yüksek standart kullanım fiyatlarının %20 altı/üstü fiyat seviyesi arasında olmak kaydıyla esnek kullanım fiyatlı sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.

İşleme Açılacak Kullanım Fiyatları

Opsiyon kullanım fiyatları ile ilgili işleme açılma kurallarında uygulama aşağıdaki gibidir

  • İşleme açılacak kullanım fiyat seviyeleri ve başabaş kullanım fiyatı söz konusu dayanak varlığın ilgili vade için hesaplanan teorik fiyatları göz önünde bulundurularak vadelere göre farklılaşabilecektir.
  • Günlük olarak belirlenecek başabaş kullanım fiyat seviyeleri işlem terminali ve FIXRD (referans veri) kanallarından üyelere bildirilecektir.
  • Yeni oluşturulan opsiyon sözleşmeleri (mücbir diğer nedenlerle işleme kapatılma haricinde) vadesi bitene kadar işleme açık kalacaktır.

BISTECH sisteminde dayanak varlık fiyatı baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenecek ve aşağıda belirtilen sayılarda standart sözleşmeler sistemde oluşturulacaktır.

Sözleşme Karda Opsiyon Sayısı Başabaşta Opsiyon Sayısı Zararda Opsiyon Sayısı
Pay Opsiyon 1 1 6
BİST30 Endeks Opsiyon 2 1 8
DolarTL Opsiyon 2 1 8