Uzlaşma Yöntemi

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile devlet iç borçlanma senetleri vadeli işlem sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanır. Pay vadeli işlem ve pay opsiyon sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay senetlerinin kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir. Devlet iç borçlanma senetleri vadeli işlem sözleşmelerinde fiziki teslimat, devlet iç borçlanma senetlerinin kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir.

Dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak nakdi uzlaşma ve fiziki teslimat uygulanır. Fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde teslimat, paranın (USD) el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir.

Endeks vadeli işlem ve opsiyon, fiziki teslimatlı dolar/TL sözleşmeleri dışında kalan döviz vadeli işlem ve opsiyon, kıymetli maden (altın, gümüş, paladyum, platin) vadeli işlem, elektrik vadeli işlem ve TLREF vadeli işlem sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi ise nakdi uzlaşmadır. Bu yöntemde vade sonunda oluşan kar/zarar, nakdi olarak taraflar arasında el değiştirir.Opsiyonlar için vade sonundaki oluşan kar/zarar, hak kullanılan opsiyonlar için kullanım fiyatıyla vade sonunda oluşan uzlaşma fiyatı arasındaki fark kadar olacaktır.