Sözleşme Kodları

Piyasada işlem görecek sözleşmelerin her biri için Sistemde sözleşme kodu tanımlanır. Söz konusu sözleşme kodları aşağıdaki bilgileri içermekle birlikte, sözleşmelerin niteliğine göre kodlarda ilave bilgiler yer alabilir.

Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme kodu; sözleşme grubu, dayanak varlık kodu ve vade tarihi bilgilerini içerir. (Bknz. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü)

Tablo 1: Vadeli İşlem Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

Kod Açıklama
F_ Sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
XAUTRY Dayanak varlık kodu
0317 Vade tarihi (Örn. Mart 2017)

Opsiyon sözleşmelerinde sözleşme kodu ise; sözleşme grubu, dayanak varlık kodu, opsiyon tipi, vade tarihi, opsiyon sınıfı ve kullanım fiyatı bilgilerini içerir.

Tablo 2: Opsiyon Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

Kod Açıklama
O_ Sözleşme grubu (Opsiyon Sözleşmeleri)
XU030 Dayanak varlık kodu
E Opsiyon tipi (A: Amerikan - Sözleşme ile tanınan hak vade sonu dahil olmak üzere vade sonuna kadar herhangi bir tarihte kullanılabilir. E: Avrupa - Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)
0417 Vade tarihi (Örn. Nisan 2017)
C Opsiyon sınıfı (C: Alım opsiyonu P: Satım opsiyonu)
1240,00 Kullanım fiyatı

Özsermaye hali uyarlamasına tabi olan ve böylelikle unsurları standart sözleşme unsurlarından farklılaşan pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde sözleşme kodlarının sonuna özsermaye hali uyarlamasına bağlı olarak ilgili sözleşmenin standart olmayan sözleşme olduğunu belirten bilgi (N kodu) ile sıra numarası (1, 2, 3 vb.) ayrıca eklenir.

Vadeler arası strateji emirleri sözleşme kodu yerine özellikleri aşağıdaki gibi belirlenen strateji emri kodu kullanılarak Sisteme gönderilir.

Tablo 3: Vadeler Arası Strateji Emri Kodu

Kod Açıklama
F_ Vadeler arası strateji emri sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
XU030 Dayanak varlık kodu
M2-M1 Strateji emrinin hangi vade aylarını içerdiği (M1:en yakın vade ayı – M2: en yakın vadeden sonraki vade ayı)

Borsa tarafından tespit edilen limitler dahilinde vade tarihi ve kullanım fiyatı kullanıcılar tarafından belirlenerek oluşturulabilen esnek opsiyon sözleşmelerinin kodu aşağıdaki alanlardan oluşur.

Tablo 4: Esnek Opsiyon Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

Kod Açıklama
TM_O Esnek opsiyon sözleşmesi
XU030 Dayanak varlık kodu
E Opsiyon tipi (A: Amerikan - Sözleşme ile tanınan hak vade sonu dahil olmak üzere vade sonuna kadar herhangi bir tarihte kullanılabilir. E: Avrupa - Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)
250419 Vade tarihi (Örn. 25 Nisan 2019)
C Opsiyon sınıfı (C: Alım opsiyonu P: Satım opsiyonu)
1235,00 Kullanım fiyatı

Özsermaye hali uyarlamalarına konu olan esnek sözleşme kodlarının sonuna sözleşmenin standart olmayan sözleşme olduğunu belirten bilgi (N1, N2, N3 vb.) ayrıca eklenir.

Tablo 5: Esnek Vadeli İşlem Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

Kod Açıklama
TM_F Esnek vadeli işlem sözleşmesi
P_ Uzlaşma şekli kodu (P:Fiziki Teslimat)
USDTRY Dayanak varlık kodu
250419 Vade tarihi (Örn. 25 Nisan 2019)

Tablo 6: Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

Kod Açıklama
F_ Sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
P_ Uzlaşma şekli kodu (P:Fiziki Teslimat)
USDTRY Dayanak varlık kodu
0322 Vade tarihi (Örn. Mart 2022)

Tablo 7: Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Opiyon Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

Kod Açıklama
O_ Sözleşme grubu (Opsiyon Sözleşmeleri)
P_ Uzlaşma şekli kodu (P:Fiziki Teslimat)
USDTRY Dayanak varlık kodu
E

Opsiyon tipi (A: Amerikan - Sözleşme ile tanınan hak vade sonu dahil olmak üzere vade sonuna kadar herhangi bir tarihte kullanılabilir.

E: Avrupa - Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

0422 Vade tarihi (Örn. Nisan 2022)
C Opsiyon sınıfı (C: Alım opsiyonu P: Satım opsiyonu)
8950,00 Kullanım fiyatı