Borçlanma Araçları Piyasası

Borçlanma Araçları Piyasası

Borçlanma Araçları Piyasası, sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarları ile Pay Piyasası’nda işlem gören, BIST 50 Endeksi’ne dâhil paylardan Borsa Başkanlığı tarafından uygun görülen payların işleme konu olduğu Pay Senedi Repo Pazarı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı’ndan oluşmaktadır. Ayrıca Piyasa bünyesinde,  işleme konu edilecek sermaye piyasası aracının belli olduğu geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinin yapıldığı Taahhütlü İşlemler Pazarı ile daha önce Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören ancak Kotasyon düzenlemeleri çerçevesinde Gözaltı Pazarı’nda işlem görmesi kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü Gözaltı Pazarı bulunmaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

Bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri ile menkul kıymet tercihli repo işlemleri yapılmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda alım satım işlemleri elektronik olarak çok fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır. 

Borçlanma Araçları Piyasası’nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

Takas işlemleri, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulan pazarlar aşağıdaki gibidir.

17 Haziran 1991 Kesin Alım Satım Pazarı
17 Şubat 1993 Repo-Ters Repo Pazarı
16 Nisan 2007 Uluslararası Tahvil Pazarı
17 Mayıs 2010 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
17 Aralık 2010 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
7 Aralık 2012 Pay Senedi Repo Pazarı
1 Aralık 2017 Gözaltı Pazarı
2 Temmuz 2018 Taahhütlü İşlemler Pazarı
14 Ekim 2016 Para Piyasası
1 Ekim 2018 Swap Piyasası

Borsa Dışı Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin Tescilinin Denetimi

Banka ve aracı kurumların Borsa İstanbul’a tescil ettirmekle yükümlü oldukları Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerine ilişkin bildirimlerin doğruluğunun belirlenmesi ile bu kurumların hatalı bildirimlerinin düzeltilmesi ya da iptali için yapılan başvurularla ilgili gerekli denetimler Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.