İşlem Saatleri

İşlem Saatleri

 

Kısaltmalar

BYF:Borsa Yatırım Fonu

YÜFP:                    Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı

GSP:                       Girişim Sermayesi Pazarı

PÖİP:                      Piyasa Öncesi İşlem Platformu

YİP:                        Yakın İzleme Pazarı

 

 

Açıklamalar

ü                           :  Pazarın / Yatırım aracının, seansın ilgili alt sürecine dâhil olduğunu gösterir.

---                          :  Pazarın / Yatırım aracının, seansın ilgili alt sürecinin dışında olduğunu gösterir.

*                            :  Emir toplama süreci, belirtilen saatlerden sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir. Açılış emir toplama bölümü BYF'ler özelinde 09:40 - 09:56 arasıdır.

**                          :  İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek bir saati ifade eder. BYF'ler için 09:56'dan sonradır.

***                        :  ME, MR, MF, MV, MF1, MF2, MG, MC, MS, MS1 koduyla yapılan resmî müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder.

****                      :  Birincil Piyasa İşlemleri; saat 10:30-13:00 arasındadır.

*****                    : Yarım günlerde Birincil Piyasa İşlemleri kapsamında Borsada talep toplama yöntemiyle halka arz için işlem saatleri 10:30-12:00, YPAH kullanımından sonra arta kalan paylar için 10:30-12:30 arasındadır.

İlgili Sayfalar

Resmi Tatil Günleri