İşlem Saatleri

İşlem Saatleri

 

Kısaltmalar

BYF

: Borsa Yatırım Fonu

YÜFP

: Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı

NYİP

: Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı

PÖİP

: Piyasa Öncesi İşlem Platformu

YİP

: Yakın İzleme Pazarı

Açıklamalar

ü

: Pazarın / Yatırım aracının seansın ilgili alt sürecine dahil olduğunu gösterir.

- - -

: Pazarın / Yatırım aracının seansın ilgili alt sürecinin dışında olduğunu gösterir.

*

: Emir toplama süreci, belirtilen saatlerden sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir.

**

: İşlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak değişebilecek bir saati ifade eder.

***

: ME, MF, MV, MC koduyla yapılan resmi müzayede işlemleri için geçerli olan seans saatlerini ifade eder.

****

: Birincil Piyasa İşlemleri, saat 10:30-13:00 arasındadır.

İlgili Sayfalar

Resmi Tatil Günleri