Borçlanma Araçları Piyasası(BAP)

Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) nedir?
Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören borçlanma araçlarının alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği Piyasanın kısa adıdır. BAP, yatırımcıların menkul kıymetlere yapacakları yatırımların fiyatlarının piyasada rekabet ortamında belirlenmesini ve istenildiği anda nakde dönüştürülebilmesini sağlamak amacıyla 17 Haziran 1991 tarihinde kurulmuştur. Sabit getirili menkul kıymetlerde kesin alım-satım işlemleri ve repo-ters repo işlemleri için Türkiye’deki tek organize piyasadır.
BAP'da işlem görebilen sermaye piyasası araçları nelerdir?
Piyasada, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilen; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.
BAP'ta hangi pazarlar vardır?
BAP’da, SPK düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satış işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el işlemlerin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım Pazarı’nın yanı sıra, menkul kıymetlerin geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerinin gerçekleştirildiği Repo-Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı,Pay Senedi Repo Pazarı ve Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının (“Eurotahvil”) işlem gördüğü Uluslararası Tahvil Pazarı ve Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu 13 Eylül 2013 tarihi itibarıyla BAP bünyesine dahil edilmiştir.
BAP'ta kimler işlem yapabilir?
BAP’da; TCMB ve İşlem yapma yetkisi verilmiş yatırım kuruluşları, işlem yapabilirler. Yatırımcılar, BAP’da kendileri doğrudan alım-satım yapamazlar. BAP’da alım satım işlemleri, yalnızca Borsa İstanbul üyesi yatırım kuruluşları aracılığı ile yapılabilmektedir.
BAP’ta hangi saatlerde işlem yapılmaktadır?
Aynı Gün Valörlü Öğlen Arası İleri Valörlü Kesin Alım Satım Pazarı 09:30 – 14:00 12:00 – 13:00 09:30 – 17:30 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 09:30 – 14:00 12:00 – 13:00 09:30 – 14:00 Repo Ters Repo Pazarı 09:30 – 14:00 12:00 – 13:00 09:30– 17:30 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 09:30 – 14:00 12:00 – 13:00 09:30 – 17:30 Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı 09:30 – 14:00 12:00 – 13:00 09:30 – 17:30 Pay Senedi Repo Pazarı 10:00– 12:00 12:00 – 14:15 10:00 – 17:30 Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı 09:30 – 14:00 12:00 – 13:00 - Uluslararası Tahvil Pazarı - 12:00 – 13:00 09:30 – 17:30 Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu - 12:00 – 13:00 09:30 – 17:30
BAP pazarlarında hangi işlemler yapılmaktadır?
Piyasada; birinci el piyasa işlemleri (ihraç), doğrudan alım ve doğrudan satım işlemleri, geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım (repo-ters repo) işlemleri yapılabilir. Piyasada işlemler Borsa İstanbul tarafından belirlenen sürelerde valörlü olarak gerçekleştirilir. SPK düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satış işlemleri Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda gerçekleşir. Bu Pazar’da sadece özel sektör borçlanma araçlarının ihracı yapılabilir; kamu menkul kıymetlerinin ihracı yapılmaz.
BAP’ta emir türleri nelerdir?
Limitli Emir; fiyat/oran ve miktar (nominal tutar) belirtilerek minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen, gerçekleşmeyen kısmının pasif olarak beklediği emir tipidir. Piyasa Emri; fiyat/oran belirtilmeksizin sadece miktar (nominal tutar) belirtilerek minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen ve emrin gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak iptal olduğu emir tipidir. Limitli Emir ve Piyasa Emri aşağıda açıklanan özel koşulları içerecek şekilde de verilebilir. Kalanı İptal Et Emri (KİE): Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal olur. “Limitli Emir” veya “Piyasa Emri” şeklinde verilebilir. Gerçekleşmezse İptal Et Emri (GİE) : Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. “Limitli Emir” veya “Piyasa Emri” şeklinde verilebilir.
BAP’ta emirler nasıl işleme konulur?
BAP’da alım satım işlemleri, üyeler tarafından Borsaya iletilen emirlerin rekabet koşulları altında karşılaştırılması suretiyle gerçekleşir. Alım satım sistemi çok fiyat ve sürekli müzayede yöntemi ile çalışır. Bu yönteme göre seans süresince bir menkul kıymette pek çok farklı fiyattan alım satım işlemi gerçekleşebilir. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar emirlerini doğrudan BAP’a iletemezler, ancak bir yatırım kuruluşu vasıtasıyla emirlerini iletebilirler. BAP alım satım sistemine iletilen teklif ve taleplerden; doğrudan alım emirlerinde en yüksek fiyatlı/en düşük oranlı emirler, doğrudan satım emirlerinde en düşük fiyatlı/en yüksek oranlı emirler, repo emirlerinde oranı en yüksek olan emirler, ters repo emirlerinde oranı en düşük olan emirler, repo ters repo işlemine konu olacak menkul kıymetin belirli olması halinde ise aynı oranlı repo emirlerinde en düşük menkul kıymet fiyatına sahip emirler, aynı oranlı ters repo emirlerinde en yüksek menkul kıymet fiyatına sahip emirler gerçekleşme önceliğine sahiptir. Fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirler öncelikle karşılanır.
Emirlerin Geçerlilik Süresi Nedir?
Piyasada gerçekleşmeyen emirlerin tamamı, kısmen gerçekleşmiş olanların ise gerçekleşmeden kalan kısımları istenildiği anda değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Aynı gün valörlü ve aynı gün başlangıç valörlü emirler saat 14:00’e, ileri valörlü ve ileri başlangıç valörlü emirler verildikleri gün saat 17:30’a kadar geçerlidir. Aynı gün valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14:00’te, ileri valörlü olanlar pazar kapanış saatinde iptal edilir. Pay Senedi Repo Pazarı’nda aynı gün başlangıç valörlü emirler saat 12:00’ye kadar geçerlidir.
BAP'ta en düşük ve en yüksek emir büyüklükleri nelerdir?
BAP’da en düşük ve en yüksek emir büyüklüklerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Emir Büyüklükleri Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı (TL/USD/EUR) Normal Emirler Pazarı Küçük Emirler Pazarı Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçları 50.000 (minimum) ---- Kesin Alım-Satım Pazarı Normal Emirler Pazarı Küçük Emirler Pazar DİBS (TL) 100.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) 1.000 (minimum) 99.000 (maksimum) DİBS (USD / EUR) 10.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) ---- TCMB Likidite Senetleri (TL) 100.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) 1.000 (minimum) 99.000 (maksimum) Gayrimenkul Sertifikaları (TL) 1.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) 1(minimum) 999(maksimum) Diğer Sermaye Piyasası Araçları (TL/USD/EUR) 10.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) ----- Repo-Ters Repo İşlemleri (TL) Normal Emirler Pazarı Küçük Emirer Pazarı RepoTers Repo Pazarı 500.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) 1.000 (minimum) 499.000 (maksimum) Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı 100.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) ----- Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 10.000 (minimum) 10.000.000 (maksimum) ----- Pay Senedi Repo Pazarı 10.000 (minimum) 3.000.000 (maksimum) ----- Eurotahvil İşlemleri Uluslararası Tahvil Pazarı (USD / EUR) 10.000 (minimum) 5.000.000 (maksimum) ----- Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformu İlan edilen minimum kupür büyüklüğü üzerinden 1.000 USD / EUR ve katları şeklinde iletilir. -----
BAP verilerine nasıl ulaşabilirim?
Borçlanma Araçları Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Verileri

Borçlanma Araçları Piyasasıtıklayınız.

Borçlanma Araçları Piyasası Verileritıklayınız.