BIST Artanlar MRSHL.E 63,25 % 10,00 ISBTR.E 58900 % 9,99 PKENT.E 188,5 % 9,98 FENER.E 11,83 % 9,94 EGGUB.E 66,4 % 9,93 Azalanlar EKIZ.E 8,1 % -10,00 TUKAS.E 8,55 % -10,00 RTALB.E 22,7 % -9,99 TKURU.E 13,7 % -9,99 CMENT.E 28,52 % -9,97 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P102.000 % 500,00 O_XU030E0620P106.000 % 275,00 O_TUPRSE0620P80.00 % 259,72 O_XU030E0620P108.000 % 207,69 O_XU030E0620P110.000 % 127,27 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.066.300 F_USDTRY0620 500.673 F_XU0300620 466.353 F_GARAN0620 284.399 F_AKBNK0620 186.199

VERİ YAYIN ÜRÜNLERİ


Borsa İstanbul tarafından dağıtımı yapılan verilerin içeriğine ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almakta olup daha detaylı içerik için vyk-marketing@borsaistanbul.com ile iletişime geçebilirsiniz.

1. BORSA İSTANBUL VERİLERİ

   1.1.
Endeks Verileri

   a. Borsa İstanbul Endeksleri

   Borsa İstanbul tarafından Pay Piyasası verilerinden eşanlı olarak hesaplanan endekslerin değerlerini ve gerçekleşen işlemlere ilişkin toplam hacim ve miktar bilgilerini içerir. Borsa İstanbul Endeksleri’nin listesine ulaşmak için tıklayınız.

   b. BIST-KYD Endeksleri

   Metodolojisini Borsa İstanbul ile KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş.’nin (KYD) birlikte belirlediği ve Borsa İstanbul tarafından çoğunlukla Borçlanma Araçları Piyasası verilerinden gün sonunda hesaplanan endekslerin değerlerini içerir. BIST-KYD Endeksleri’nin listesine ulaşmak için tıklayınız.

  1.2. Piyasa Verileri

  Borsa İstanbul bünyesinde bulunan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası (BAP), Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKT) için eşanlı olarak dağıtılan aşağıdaki verilerdir.

  a. Düzey 1 Verileri

  Borsa İstanbul’da işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ilişkin son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve AOF gibi diğer bazı istatistiki fiyat/oran bilgileri, KAP Verileri ile gün sonu kapanış verilerini içerir. KMKT için bu veri paketi sunulmamaktadır.

  b. Düzey 1+ Verileri

  Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgileri ve gerçekleşen işlemlere ait miktar bilgilerini içerir.

  c. Düzey 2 Verileri

  Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin en iyi 10 fiyat kademesinde (BAP’ta 5 kademe, KMKT’de tüm kademeler) bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri, iptal edilen emirlere ilişkin hacim bilgileri ile iptal edilen emirlere ve bekleyen emirlere ilişkin diğer bazı istatistiki bilgileri içerir.

  d. Sınırlı Düzey 1 Verileri

  Borsa İstanbul’da işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ilişkin son işlem fiyatı/oranı, bir önceki seansa göre değişim ve gün sonu kapanış verilerini içerir.

1.3. Veri Analitikleri

  a. Pay Piyasası Veri Analitikleri

  BIST 100 Endeksinde yer alan paylar için 1 saniyelik periyodlarla eşanlı hesaplanan

 • gelen emir analitikleri,

 • emir iptal analitikleri,

 • emir akış analitikleri,

 • miktar ağırlıklı ortalama fiyat analitikleri ve

 • alıcı satıcı analitiklerini

içerir. Pay Piyasası Veri Analitikleri ile ilgili daha detaylı bilgilere http://www.borsaistanbul.com/veriler/veri-yayini/pay-piyasasi-veri-analitikleri sayfasından ulaşılabilmektedir.

1.4.  İşlem Tarafı Bilgileri

Bu veriler ilgili piyasada işlemlerin tamamlanmasının ardından gün sonunda verilmektedir.

  a. Pay Piyasası İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri 

  Borsa İstanbul Pay Piyasasında gün içinde gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait menkul kıymet ismi, işlem zamanı, işlem miktarı, işlem fiyatı gibi detay bilgileri içerir.

  b. VİOP İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gün içinde gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait sözleşme bilgisi, işlem zamanı, işlem miktarı, işlem fiyatı gibi detay bilgileri içerir.

1.5. Referans Veriler

  a.
Borsa İstanbul Endeks Bileşenleri: Borsa İstanbul Endeksleri’nin bileşenleri ve bunların endeks kapsamındaki ağırlıkları hakkında bilgi içerir.

  b. BIST-KYD Endeks Bileşenleri: BIST-KYD Endeksleri’nin bileşenleri ve bunların endeks kapsamındaki ağırlıkları hakkında bilgi içerir.

  c. Özsermaye Hali Verileri: Borsa İstanbul’a kote şirketlere ait sermaye artırımı/azaltımı, temettü ödemesi ve şirket tarafından alınan benzer kararlara ilişkin bilgileri içerir.

  d. Pay Piyasası Verileri: Aylık müşteri/fon/portföy işlemleri, üye bazında seanslık işlem sıralaması, işlemlerin üyelere göre aylık ve yıllık kümüle dağılımı, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemler (aylık), açığa satış işlemleri (aylık), en aktif 20 pay ve 20 üye (haftalık), değerleme oranları (haftalık ve aylık), BIST 30 ve BIST 100 Endeksi tarihsel volatilite değerlerini içerir.

  e. BAP Üye Bazında İşlem Hacmi Verileri: Üye bazında haftalık işlem hacimleri (pazar bazında), işlemlerin üyelere göre aylık ve yıllık dağılımını içerir. 

2.
ÜÇÜNCÜ TARAF VERİLERİ

Borsa İstanbul tarafından dağıtımı yapılan üçüncü taraf kurum ve borsalara ait aşağıdaki verileri içerir.

  2.1. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) VERİLERİ

  a. KAP Verileri

  Borsa İstanbul tarafından yayınlanan haberler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanan finansal raporlar, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimleri içerir.

  b. MKK Verileri

 • Üye Bazında Saklama Bakiyeleri: Her bir üyenin MKK kayıtlarında yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir statüde bulunan paylarına, borsa yatırım fonlarına ve varantlarına ilişkin saklama bakiyeleridir.

 • Yerli Yabancı Saklama Bilgileri: MKK kayıtlarında yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir statüde bulunan payların toplamının uyruk bazında (yerli/yabancı) dağılımına ilişkin verilerdir.

 • Fiili Dolaşımda Bulunan Paylar Raporu: Borsa İstanbul’da işlem gören her bir şirketin fiili dolaşımda bulunan pay oranlarına ve sermayelerine ilişkin verilerdir.

 • Fon Yönetim Ücretleri: MKK’da kaydi olarak takip edilen her bir yatırım fonunun fon yönetim ücretlerine ve komisyonlarına ilişkin bilgilerdir.

 • Borsada İşlem Görebilir Paya Dönüşüm Raporu: Borsa İstanbul’da işlem görmeyen nitelikte bulunan payların borsada işlem görebilir statüye dönüştürülmesi için yatırımcıların MKK’da gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerdir.

2.2. İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI (TAKASBANK) VERİLERİ

  a. Takasbank Verileri

 • Yatırım/Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Bilgileri: Kurumsal yatırımcılara (yatırım fonları, emeklilik fonları ve yatırım ortaklıkları) ait konsolide menkul kıymet bakiyeleri ile kurumsal yatırımcılar tarafından Takasbank’a günlük olarak bildirilen fon şirket bilgileri (fonun sermayesi, saklamasında bulunan kıymetlerin değeri vb.) ve fon portföy dağılım bilgileridir (portföydeki hazine bonolarının, özel sektör borçlanma araçlarının vb. değerinin portföy değerine oranı).  

 • Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platform Bilgileri: Platformda işlem gören fonların bilgileri, bu fonlara ait genel bilgiler (kurucusu, yönetici bilgileri vb.), bu fonların işlemlerinde kullanılan özellik (kısıt) bilgileri ve platformda işlem yapan üye bilgileridir.  

 • Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Analizler: Günlük bazda verilen, Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının portföylerinde bulunan kıymetlerin ve toplam portföylerinin TL değerleri, piyasalarda yapmış oldukları işlemlerin TL değerleri, saklama bakiyelerinin TL değerleri, her bir pay senedinin toplam saklama bakiyeleri içindeki payı ve portföylerinde bulundurdukları ve endekslere dahil olan payların bu kıymetlerin toplam piyasa değerlerine oranı bilgileridir.

 • Takasbank Para Piyasası Bilgileri: Takasbank Para Piyasasında verilen emirlere ilişkin eşanlı yüzeysel ve derinlikli veriler ile gerçekleşen işlemlere ait verilerdir.

 • Ödünç Pay Senedi Piyasası Bilgileri: Ödünç Pay Senedi Piyasasında verilen emirlere ilişkin eşanlı yüzeysel ve derinlikli veriler ile gerçekleşen işlemlere ait verilerdir.

2.3. SARAYBOSNA BORSASI  (SASE) VERİLERİ 

  a.
SASE Endeksleri

SASE tarafından hesaplanan endekslerin kodunu ve son değerini içerir.

  b. Düzey 1 Verileri

SASE piyasalarında işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin son işlem fiyatı, en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim/miktar bilgilerini içerir.

  c. Düzey 2 Verileri

  Düzey 1 verilerine ilave olarak SASE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile toplam miktar bilgilerini içerir.

  d. Sınırlı Düzey 1 Verileri

  SASE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin olarak son işlem fiyatı/oranı ve bir önceki seansa göre değişim bilgilerini içerir.

2.4. KARADAĞ BORSASI  (MNSE) VERİLERİ

  a.
MNSE Endeksleri

MNSE tarafından hesaplanan endekslerin kodunu ve son değerini içerir.

  b. Düzey 1 Verileri

MNSE piyasalarında işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin son işlem fiyatı, en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim/miktar bilgilerini içerir.

  c. Düzey 2 Verileri

Düzey 1 verilerine ilave olarak, MNSE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile toplam miktar bilgilerini içerir.

2.5. MAKEDONYA BORSASI  (MSE) VERİLERİ

  a.
MSE Endeksleri

MSE tarafından hesaplanan endekslerin kodunu ve son değerlerini içerir.

  b. Düzey 1 Verileri

MSE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin son işlem fiyatı, en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim/miktar bilgilerini içerir.

  c. Düzey 2 Verileri

Düzey 1 verilerine ilave olarak, MSE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim bilgilerini içerir.

2.6. LONDRA METAL BORSASI (LME) VERİLERİ

  a.
LME Verileri

Emir, fiyat, hacim ve endeks bilgilerini içeren LME verileri Alüminyum Alaşım, Alüminyum, Bakır, Kurşun, Nikel, Çinko, Kalay, NASAAC, Kobalt, Molibden, Çelik Kütük, LMEX ve LMEmini Sözleşmeleri için sağlanmaktadır.