BIST Artanlar PRZMA.E 2,64 % 14,29 GLBMD.E 0,68 % 13,33 BURCE.E 4,29 % 10,57 EUHOL.E 2,22 % 8,29 ISBIR.E 335 % 7,30 Azalanlar MZHLD.E 4,09 % -17,04 EGCYH.E 0,1 % -9,09 UMPAS.E 0,4 % -6,98 ITTFH.E 6,43 % -5,58 EPLAS.E 4,7 % -4,67 VIOP En Çok Değişen O_USDTRYKE0719C6300 % 9900,00 O_USDTRYKE0719C6400 % 2500,00 O_USDTRYKE0719C6200 % 1700,00 O_USDTRYKE0719C6450 % 900,00 O_USDTRYKE0719C6050 % 253,85 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY0819 1.013.253 F_USDTRY1019 458.700 F_USDTRY1219 417.033 F_XU0300819 406.480 F_XAUTRYM0819 369.457

BORSA İSTANBUL'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Özellikle bu konulara duyarlı yatırımcıların ve bu yöndeki yatırımcı beklentilerinin artması, gerek şirketler gerekse düzenleyiciler nezdinde farkındalığın yükselmesini sağlamıştır. Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş sürdürülebilirlik raporları yayınlamaya başlamıştır. Borsaların sürdürülebilirlik kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Ayrıca, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) nezdinde oluşturulan çalışma grubu aracılığıyla borsaların sürdürülebilir bir toplum yaratmadaki rolünü belirlemeye dönük çalışmalar yürütülmektedir.

WFE üyesi borsaların sürdürülebilirlikle ilgili stratejilerinin üç genel kategoride toplandığı görülmektedir:

 

1) Kote şirketlerde çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim konusunda farkındalık yaratmak,

2) Sürdürülebilirlik endeksleri oluşturmak, yatırımcılar için bilgilendirme hizmetleri ve ürünleri geliştirmek,

3) Sürdürülebilir yatırım nişlerine ilişkin özel pazarlar/piyasalar oluşturmak.

 

Borsa İstanbul tarafından, sadece sermaye piyasalarında değil, tüm şirketlerde sürdürülebilirlik bilincinin artırılmasına yönelik olarak 2014 yılında bir Sürdürülebilirlik Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber ile şirketlerimizin sürdürülebilirlik konusundaki sorularını cevaplamak ve onlara takip edebilecekleri bir yol haritası sunmak amaçlanmıştır. 

 

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ayrıca, sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik kavramının pratik uygulama boyutu ile ilgili olarak BM Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (SSE) 2009 yılında hayata geçmiştir ve Borsa İstanbul, 2012 yılında yapılan RIO+20 Zirvesinde bu inisiyatifin kuruluşunda imzası bulunan beş Borsadan birisi olmuştur. 2019 Temmuz sonu itibarıyla SSE imzacı sayısı 90’a yükselmiştir. Borsa İstanbul aynı zamanda SSE çalışma grubu üyesidir.

Borsa İstanbul’un sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği başarılı uygulamaların yanı sıra, iç ve dış paydaşları temelinde farklı alanlardaki sürdürülebilirlik uygulamaları, sosyal sorumluluk stratejileri ve bunların kurum iş yapış şekliyle nasıl entegre edildiğine ilişkin bilgiler 2014-2016 yılları arasında “Sürdürülebilirlik Raporları” aracılığıyla paylaşılmaktaydı. 2017 yılından itibaren ise ayrı bir sürdürülebilirlik raporu yayınlanmamakta, çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ve hedeflerine ilişkin bilgiler "Entegre Faaliyet Raporları" ile paydaşlarımıza sunulmaktadır. Uluslararası entegre raporlama çerçevesine (<IR Framework>) uygun olarak hazırlanan Entegre Faaliyet Raporlarında, Borsa İstanbul’un sürdürülebilir iş modeli ve paydaşları için ürettiği değere ilişkin bilgiler entegre bir düşünce yapısıyla ele alınmaktadır. Raporda sermaye piyasalarını etkileyen dış faktörler ve risklere Borsa İstanbul’un stratejik yanıtı uzun vadeli bakış açısıyla anlatılmakta, öncelikli konular çerçevesinde yıl işinde gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde durulmaktadır.