BIST Artanlar MRSHL.E 63,25 % 10,00 ISBTR.E 58900 % 9,99 PKENT.E 188,5 % 9,98 FENER.E 11,83 % 9,94 EGGUB.E 66,4 % 9,93 Azalanlar EKIZ.E 8,1 % -10,00 TUKAS.E 8,55 % -10,00 RTALB.E 22,7 % -9,99 TKURU.E 13,7 % -9,99 CMENT.E 28,52 % -9,97 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P102.000 % 500,00 O_XU030E0620P106.000 % 275,00 O_TUPRSE0620P80.00 % 259,72 O_XU030E0620P108.000 % 207,69 O_XU030E0620P110.000 % 127,27 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.066.300 F_USDTRY0620 500.673 F_XU0300620 466.353 F_GARAN0620 284.399 F_AKBNK0620 186.199

BORSA İSTANBUL'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Özellikle bu konulara duyarlı yatırımcı sayısının ve yatırımcıların bu yöndeki beklentilerinin artması, gerek şirketler gerekse düzenleyiciler nezdinde farkındalığın artmasını sağlamıştır.

Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş sürdürülebilirlik raporları yayınlamaya başlamıştır. Borsaların sürdürülebilirlik kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Ayrıca, Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges, WFE) nezdinde oluşturulan çalışma grubu aracılığıyla borsaların sürdürülebilir bir toplum yaratmadaki rolünü belirlemeye dönük çalışmalar yürütülmektedir.

WFE üyesi borsaların sürdürülebilirlikle ilgili stratejilerinin üç genel kategoride toplandığı görülmektedir:

1) Kote şirketlerde çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim konusunda farkındalık yaratmak

2) Sürdürülebilirlik endeksleri oluşturmak, yatırımcılar için bilgilendirme hizmetleri ve ürünleri geliştirmek

3) Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (Environmental, social and governance, ESG) ilkelerine uygun ihraç edilen yatırım araçlarının işlem gördüğü özel pazar/piyasa oluşturmak

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik bilincinin kote şirketlerle sınırlı kalmaması ve Türkiye’deki tüm şirketlere yayılması amaçlarıyla, 2014 yılında Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberini hazırlamıştır. Bu rehber ile şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorularını cevaplamak ve onlara takip edebilecekleri bir yol haritası sunmak amaçlanmıştır.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanmaya başlanmıştır.

Sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik kavramının pratik uygulama boyutu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler’in desteklediği Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges, SSE) 2009 yılında hayata geçmiştir. Borsa İstanbul, bu inisiyatifin 2012 yılında yapılan RIO+20 Zirvesinde gerçekleşen kuruluşunda imzası bulunan beş borsadan birisi olmuştur. 2019 Temmuz sonu itibarıyla SSE’ye üye olan borsa sayısı 90’a yükselmiştir. SSE’nin borsalar açısından giderek artan öneminin farkında olan Borsa İstanbul, 2019 yılında girişimin resmi destekçilerinden birisi olmuştur ve SSE Official Supporter unvanını kullanma hakkını elde etmiştir.  Borsa İstanbul aynı zamanda SSE çalışma grubu üyesidir.


Borsa İstanbul’un BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği başarılı uygulamalar, iç ve dış paydaşları temelinde farklı alanlardaki sürdürülebilirlik uygulamaları, sosyal sorumluluk stratejileri ve bunların kurumsal süreçlere nasıl entegre edildiğine ilişkin bilgiler 2014-2016 yılları arasında Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla paylaşılmıştır. 2017 yılından itibaren ise ayrı bir sürdürülebilirlik raporu yayınlanmamakta, çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ve hedeflerine ilişkin bilgiler Entegre Faaliyet Raporları ile paydaşlarımıza sunulmaktadır. Uluslararası entegre raporlama çerçevesine (<Integrated Reporting Framework>) uygun olarak hazırlanan Entegre Faaliyet Raporlarında, Borsa İstanbul’un sürdürülebilir iş modeli ve paydaşları için ürettiği değere ilişkin bilgiler entegre bir düşünce yapısıyla ele alınmaktadır. Raporda sermaye piyasalarını etkileyen dış faktörler ve risklere Borsa İstanbul’un stratejik yanıtı uzun vadeli bakış açısıyla anlatılmakta, öncelikli konular çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde durulmaktadır.