Pay ve İntifa Senedi İmtiyazlarına İlişkin Bilgi Talebi Duyurusu