Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası 

Borsa İstanbul A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, Esas Sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun onayıyla, bağış, hibe ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, tutarı ve bağış  yapılacak kişi veya kurumların seçiminde Borsa İstanbul A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında uygunluk gözetilir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler web sitesinde ilan edilir. 

https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/472/surdurulebilirlik