Mali Tablolar Arşiv

Mali Tablolar Arşiv
Mali Tablolar (2009 Ve Öncesi)
Şirket
Yıl
Dönem
Mali Tablo

Şirketlerin mali tablolarını hangi türde ve ne zaman gönderdiklerine ilişkin listeler

Yıl
Dönem

(*) Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 24/12/2009 tarih ve 37/1147 sayılı kararı çerçevesinde, 01.01.2010 tarihinden itibaren şirketler tarafından Kurul ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderildiğinden, bu tarihten sonra kamuya duyurulan bildirimler sadece KAP’ta yeralmaktadır. Söz konusu bildirimlere www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.