BIST Likit Banka Endeksi

BIST Likit Banka Endeksi

BIST Likit Banka  Endeksi, Yıldız Pazar Grup 1’de işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek banka paylarından oluşur.  Endekste yer alacak en az pay sayısı 6’dır.

Ağırlık sınırlamalı olarak hesaplanmakta olan BIST Likit Banka Endeksi için % 25 sınırlama oranı ve % 30 ağırlık eşiği uygulanmaktadır. Buna göre endeks dönemi başında ve endeksin kapsamında değişiklik olduğunda endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlıkları % 25’i aşan pay varsa, ağırlıkları katsayılar aracılığıyla % 25’e çekilir. Ayrıca her işlem günü sonunda endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı % 30’u aşan paylar varsa, ağırlıkları katsayılar aracılığıyla %25’e çekilir.

BIST Likit Banka Endeksi için Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır ve endeksin kapsamında yapılacak dönemsel değişiklikler en az 10 takvim günü önce ilan edilir.

Detaylı bilgilere BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarından ulaşılabilir.