Kütüphane

Kütüphane

Kütüphane Otomasyon Sistemine Giriş için

Borsa İstanbul Kütüphanesi Hakkında

Borsa İstanbul Kütüphanesi, başta borsa, sermaye piyasaları, ekonomi ve finans olmak üzere, bankacılık, muhasebe, yönetim, hukuk, makro ekonomi, ekonometri, istatistik vb. konularda kitap, süreli yayın, araştırma raporları, tez, makale, cd-rom, vb basılı ve elektronik ortamda yayın ve bilgileri içermektedir.

Dermesini sürekli güncel tutmayı politika olarak benimsemiş Borsa İstanbul Kütüphanesi'nde, basılı kitap ve süreli yayınların yanı sıra elektronik formattaki yayınlar da (cd-romlar, online veri tabanları, elektronik süreli yayınlar, elektronik kitaplar) kullanıma sunulmaktadır.

Erişim Adresi

Borsa İstanbul Kütüphanesi

Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cd. Emirgan

34467 – İSTANBUL

Telefon : (212) 298 21 00

Faks : (212) 298 25 00

Çalışma Saatleri

Kütüphanemiz, hafta sonu ve resmi tatil günleri dışında her gün 9:00-18:15 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yararlanma Koşulları

Borsa İstanbul Kütüphanesi, başta Borsa personeli olmak üzere SPK, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa üyesi aracı kuruluş personeli ile Borsa’nın faaliyette bulunduğu alan ile ilgili araştırma yapan konusunda uzman kurum araştırmacılarına, üniversite öğretim üyelerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

İlgili kişilerin Kütüphaneye girmek için çalıştıkları ya da eğitim gördükleri kuruma ait kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Borsamız çalışanları Kütüphane’nin doğal üyesi olup, Kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Kütüphanelerarası işbirliği kapsamında olan kurumların personeli dışında kalan diğer kullanıcılara materyal ödünç verilememektedir. Borsa personeli olmayan araştırmacılar kütüphane kaynaklarını sadece kütüphane içerisinde kullanabilir ve fotokopi alabilirler.

Katalog Tarama

Gerek internet gerekse intranet ortamında kullanıma sunulan Kütüphane Otomasyon Sistemi, Kütüphanemizdeki her türlü yayına ait bibliyografik bilgiye veya elektronik formattaki yayınlara en kısa sürede ve kolay biçimde erişim imkanı sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Süreli Yayınlar

Elektronik kütüphanecilik hizmetlerinin bir başka adımı olarak, basılı formatta aboneliği devam etmekte olan akademik nitelikteki süreli yayınların “içindekiler” sayfaları taranmakta ve otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Böylece, yapılan taramalarda basılı nüshası gelen yayınların içindekiler sayfalarına elektronik formatta erişim mümkün kılınmaktadır.

Elektronik formatta sunulan süreli yayınlara sadece Borsa içindeki ve Kütüphanedeki bilgisayarlardan erişim mümkündür.

CD-ROM’lar

Mevcut cd-rom’lara, Borsa içerisindeki bilgisayarlardan erişim mümkün dür. Kurum dışı araştırmacılar ise cd-rom’ları Kütüphanemizde kullanabilirler.

Elektronik Veri Tabanları

Elektronik Kütüphanecilik faaliyetleri çerçevesinde sağlanan veri tabanları “IP” erişimli olup, kurum dışı kullanıcılar sadece Kütüphanedeki bilgisayarlar ile erişebilirler.

Kütüphanelerarası İşbirliği

Kütüphanemiz kütüphanelerarası işbirliği çalışmalarına açıktır. Borsa’nın doğrudan ilişkide bulunduğu SPK ve Takasbank gibi kurumların araştırmacıları bu kurumlara tahsis edilmiş barkodlu kütüphane kartları ile 1 hafta süreyle 3 kitap ödünç alabilmektedirler.

Diğer kütüphaneler ile gerçekleştirilen işlemlerde ise, “Kütüphanelerarası İşbirliği Formu” kullanılmaktadır. Bu form ile ödünç alınan yayınların sorumluluğu ilgili Kütüphaneye aittir.

İlgili Sayfalar

Sıkça Sorulan Sorular