Tarihsel Gelişmeler

Tarihsel Gelişmeler

2019


Türkiye Varlık Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) ait %10 oranındaki payı satın alarak Borsamızdaki ortaklık oranını %90,6’ya çıkardı.

Dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem gören kıymetlerde halihazırda 13:00 – 14:00 saatleri arasında uygulanan “gün ortası tek fiyat” ve gün ortası “ara” bölümlerinin kaldırılarak, bu kıymetlerde 10:00 – 18:00 saatleri arasında kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmasına başlandı.

Finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlandı.

2018


Borsa İstanbul Swap Piyasası faaliyete geçti. 

Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı faaliyete geçti. 

402 şirketin işlem gördüğü, piyasa değerinin 795 milyar TL seviyesinde oluştuğu Borsa İstanbul, 2018 ortalamasına göre %242 pay devir hızı ile dünyada en likit ikinci işlem platformu oldu.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı çerçevesinde Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi başlığından sorumlu kuruluş olarak 2014 yılında başlattığımız BISTECH Teknolojik Dönüşüm Programı kapsamında pay, vadeli işlem ve opsiyon, borçlanma araçları ve kıymetli madenler piyasalarının aynı platform üzerinde uçtan uca tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşaması tamamlandı.

Türkiye’de geliştirilen finansal teknolojilere akademik destek, yatırım desteği ve ekosistem desteği sunması beklenen Borsa İstanbul’un %51 oranında ortağı olduğu Finans Teknopark AŞ’nin yeni yapılanmasına başlandı.

Finansal okur yazarlık misyonu çerçevesinde Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) projesi başlatıldı. 

2017


Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul’un Borsamız yerleşkesine taşınması sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 14 Ocak 2017’de gerçekleştirdiğimiz 143. kuruluş yıl dönümü toplantımızda Borsa İstanbul Grubu açılışı resmi olarak gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul ilk kez entegre faaliyet raporunu hazırladı.

BISTECH Teknolojik Dönüşüm projesinin 30 Kasım 2015 tarihinde tamamlanan ilk aşamasında Pay Piyasası, 6 Mart 2017 tarihinde tamamlanan ikinci aşamasında ise Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BISTECH platformuna taşındı.

2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’yla ortak bir çalışma yapılarak, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören pay senetlerinde, işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı fiyat oynaklığından kaynaklanan risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) oluşturuldu.

2016


Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde “Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı” kuruldu.

Borsa İstanbul İstinye Yerleşkesi, darbecilerin işgaline uğradı. Polisin ve halkın katkısıyla işgal, geri püskürtüldü.

Kapalıçarşı Teslimat Merkezi faaliyete geçti.

Borsa İstanbul Para Piyasası faaliyete geçti. 

Borsa yönetimi tarafından uygun görülen sahipliğe dayalı kira sertifikalarının Pay Piyasası bünyesinde işlem görebilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı ve teknik alt yapı oluşturuldu.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takas İstanbul) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK-Merkezi Kayıt İstanbul), Borsa İstanbul Grubu İstinye Yerleşkesine taşındı.

Kıymetli Madenler Piyasası Fiziki Altın Transferi Sistemi uygulamaya alındı.

2015


Borsa İstanbul’un BISTECH olarak adlandırdığı “Teknoloji ile Dönüşüm Programı”nın ilk aşaması olan Pay Piyasası işlem sistemi ile takas sistemi, risk yönetimi ve benzeri destek çevresel sistemlerle birlikte devreye alındı.

Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığı ile Finans Teknopark Anonim Şirketi kuruldu.

Borsa İstanbul ve Londra Metal Borsası (The London Metal Exchange-LME) iki anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda, Borsa İstanbul’un Londra Metal Borsası’nın takas kuruluşu LCH.Clearnet’in %2,04 oranındaki payını alması ve Borsa İstanbul, LME ve LME’nin ana şirketi payını alması konularında mutabakat sağlandı.

Borsa İstanbul’un teknolojik dönüşümünü vurgulayan bir yaklaşımla yenilenen Pay Piyasası İşlem Salonu devreye alındı.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’yle (TKYD) yapılan iş birliği kapsamında KYD Endeksleri, Borsa İstanbul tarafından BIST-KYD Endeksleri adıyla hesaplanmaya başlandı.

BIST30 Endeksine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Londra Borsası Türev Piyasasında işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’un “Teknoloji ile Dönüşüm Programı’nın ilk aşaması olarak Pay Piyasası İşlem Sistemi, Veri Yayın Sistemi, Gözetim Sistemi, Endeks Hesaplama Sistemi, Takas ve Saklama Sistemi ile Operasyonel Veri Tabanları ve Raporlama Altyapısı tamamen yenilenerek BISTECH Platformu üzerinde devreye alındı. Pay Piyasası ve pazarları yeniden yapılandırıldı ve yeni kotasyon yönergesi yürürlüğe girdi.

Borsa İstanbul ile EBRD stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

2014


Birincil Veri Merkezi ve Datawall hizmet vermeye başladı.

Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ı tek çatı altında bir araya getirecek  “Borsa İstanbul Finans ve Teknoloji Yerleşkesi”nin temeli atıldı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası, Kuyumcukent’e taşındı.

Dünyada bir borsa tarafından geliştirilen ilk üyelik bazlı özel pazar platformu Borsa İstanbul Özel Pazar kuruldu.

2013


İMKB, Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası ile İstanbul Altın Borsası, tek çatı altında “Borsa İstanbul” markası olarak birleşti. 

Borsa İstanbul, Karadağ Borsası’nın sermayesinde %24,38 oranında pay sahibi oldu.

Borsa İstanbul ile NASDAQ OMX arasında stratejik ortalık anlaşması imzalandı. 

2012


Pay Senedi Repo Pazarı kuruldu.

İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kuruldu.

2011


İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi devreye alındı.

Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı kuruldu.

2010


Halka Arz Seferberliği başlatıldı.

Tahvil ve Bono Piyasası'nda Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarıkuruldu.

2009


Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) devreye alındı.

2007


Hisse Senetleri Piyasası'nda açılış seansı uygulamasına başlandı.

İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası bünyesinde Uluslararası Tahvil Pazarı, T.C. Hazinesinin ihraç ettiği ve Borsa kotunda bulunan Eurotahviller ile faaliyete geçti.

Hisse Senetleri Piyasası seans kapanış saati 17:00'ye uzatıldı.

2004


Borsa Yatırım Fonu Pazarı kuruldu.

2000


Kırgız Borsası’nın sermayesine % 27,4 iştirak oranı ile ortak olundu.

Bakü Borsası’na % 5,26 iştirak oranı ile -diğer ortaklar ile aynı oranda- ortak olundu.

1997


Uluslararası Pazar bünyesinde Depo Sertifikaları Piyasası kuruldu.

1996


Borsa Para Piyasası ve Uluslararası Pazar bünyesinde Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kuruldu.

1995


Bölgesel Pazarlar ve Toptan Satışlar Pazarı kuruldu. 

İMKB Takas ve Saklama A.Ş. tarafından müşteri bazında saklama hizmeti verilmeye başlandı.

Yeni Şirketler Pazarı kuruldu. İMKB Karaköy’den İstinye’deki yerleşkeye taşındı. 

İMKB Takas ve Saklama A.Ş. banka statüsüne geçti.

1994


Birincisi 10:00-12:00, ikincisi 14:00-16:00 saatleri arasında olmak üzere seans sayısı 2’ye, günlük işlem süresi toplam 4 saate çıkarıldı.

Takas süresi iki güne (T+2) çıkarıldı.

Hisse senetlerinin tümünün bilgisayar ortamında alım satımına başlandı.

1993


Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı ve Yeni Hisse Pazarı kuruldu.

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı faaliyete geçti.

Bilgisayarlı alım-satım sistemine 50 şirketle başlandı.

1992


Borsa kotundaki özel sektör tahvilleri ile gelir ortaklığı senetleri Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda işlem görmeye başladı.

1991


Tahvil ve Bono Piyasası kurularak Kesin Alım-Satım Pazarı faaliyete başladı.

1989


Takas ve Saklama Merkezi kuruldu.

Yabancı yatırımcılara Türkiye’deki her türlü menkul kıymete yatırım yapma ve kârlarını transfer etme imkanı veren 32 sayılı Karar yayımlandı.

1987


Haftalık olarak hesaplanan Borsa endeksleri günlük olarak hesaplanmaya başlandı.

1985


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kuruldu.

1873


Dersaadet Tahvilat Borsası kuruldu.