Takas ve Saklama Bankası ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna Müracaat

Takas ve Saklama Bankası ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna Müracaat

Halka arz sürecinde ulusal ve uluslararası piyasalarda oluşan takas ve saklama işlemlerinin daha kolay, hızlı ve standart bir şekilde yapılabilmesi için Uluslararası Standartlar Örgütü’nün (ISO- International Organization for Standardization) tanımladığı ISO 6166 no’lu standart olan ISIN kodunun (International Securities Identification Number - Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası) kullanılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Takasbank, SPK tarafından kabul görmüş Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak ISIN kodu verilmesinden sorumludur ve piyasalarımızda işlem görecek olan menkul kıymetlerin tümüne ISIN kodu Takasbank tarafından tanımlanır ve bütün dünyaya dağıtılır/bildirilir. 

Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; kayden menkul kıymet ihraç eden ihraççıların MKK’ya üye olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, payları Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanan ihraççı şirketlerin işlem görme tarihinden önce MKK’ya üyelik için başvurmaları yasal bir zorunluluktur. 

Şirketlerin halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının Borsa’da işlem görebilmesi için KAP üyelik işlemlerinin de tamamlanmış olması gerekmektedir. KAP, kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu ve MKK tarafından işletilmekte olan elektronik sistemdir.