Borsada Temsil

Borsada Temsil
İşlem Yapma Yetkisi Verilenlerin Borsada Temsili (Temsilci Başvurusu)

Borsamız piyasalarının, pazarlarının, platformlarının ve sistemlerinin birinde veya birkaçında işlemler, işlem yapma yetkisi verilenler tarafından yetkilendirilen ve mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olduğu tespit edilerek Borsa Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Borsa, işlem yapma yetkisi verilenlerin temsilcilerinin işlem yapacağı piyasalara (Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası hariç) göre eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim programlarını başarı ile tamamlayan ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşıyan kişiler, işlem yapma yetkisi verilenlerin temsilcisi olarak Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapabilirler.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsilciliği için ilgili mevzuatta yer alan koşulları sağlayan temsilci adaylarının başvuru formunu doldurması ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kıymetli Madenler Piyasasında, gerekli şartları sağlamak kaydıyla üye temsilcileri işlem ve/veya takas yetkisi alabilmektedir.

Seri:VIII Tebliğ No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin "Lisanslama ve Sicil" Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in Geçici 3. Maddesi uyarınca oluşturulan liste için tıklayınız.

İlgili Dosyalar

Gerekli Belgeler ve Başvuru Formu (Pay Piyasası / Borçlanma Araçları Piyasası / Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Gerekli Belgeler ve Başvuru Formu (Kıymetli Madenler Piyasası) Gerekli Belgeler ve Başvuru Formu (Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası) (Tüzel Kişiler için) Gerekli Belgeler ve Başvuru Formu (Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası) (Gerçek Kişiler için)

İlgili Sayfalar

Üye Temsilci Eğitimleri