Veri Yayın Ürünleri

Veri Yayın Ürünleri

Borsa İstanbul tarafından dağıtımı yapılan verilerin içeriğine ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almakta olup daha detaylı içerik için Borsamız Veri, Teknoloji ve Üye Hizmetleri Direktörlüğünün ilgili birimiyle vyk-marketing@borsaistanbul.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

1. BORSA İSTANBUL VERİLERİ
1.1. Endeks Verileri
a. Borsa İstanbul Endeksleri

Borsa İstanbul tarafından Pay Piyasası verilerinden eşanlı olarak hesaplanan endekslerin değerlerini ve gerçekleşen işlemlere ilişkin toplam hacim ve miktar bilgilerini içerir. Borsa İstanbul Endeksleri’nin listesine ulaşmak için tıklayınız.

b. BIST-KYD Endeksleri

Metodolojisini Borsa İstanbul ile KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş.’nin (KYD) birlikte belirlediği ve Borsa İstanbul tarafından çoğunlukla Borçlanma Araçları Piyasası verilerinden gün sonunda hesaplanan endekslerin değerlerini içerir. BIST-KYD Endeksleri’nin listesine ulaşmak için tıklayınız.

1.2. Piyasa Verileri

Borsa İstanbul bünyesinde bulunan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası (BAP), Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKT) için eşanlı olarak dağıtılan aşağıdaki verilerdir.

a. Karma Düzey Verileri

Borsa İstanbul Pay Piyasasında ve VİOP’ ta işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ve piyasaya ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, KAP Verileri, Gün Sonu Verileri ile BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin değerlerini içerir.

b. Düzey 1+ Verileri

Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgileri ve gerçekleşen işlemlere ait miktar bilgilerini içerir.

c. Düzey 2 Verileri

Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin en iyi 10 fiyat kademesinde (KMKT’de tüm kademeler) bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri, iptal edilen emirlere ilişkin hacim bilgileri ile iptal edilen emirlere ve bekleyen emirlere ilişkin diğer bazı istatistiki bilgileri içerir.

d. Düzey 2+ Verileri

Düzey 2 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da Pay Piyasası ve VİOP’ta işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak en iyi 25 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri ile Pay Piyasası’nda alışta ve satışta bekleyen en iyi 10’ar emri referans numaraları ile birlikte içerir.

e. Sınırlı Düzey 1 Verileri

Borsa İstanbul’da işlem gören her bir sermaye piyasası aracına ilişkin son işlem fiyatı/oranı, bir önceki seansa göre değişim ve gün sonu kapanış verilerini içerir.

1.3. Veri Analitikleri

a. Pay Piyasası Veri Analitikleri BIST 100 Endeksinde yer alan paylar için 1 saniyelik periyodlarla eşanlı hesaplanan

    • gelen emir analitikleri,
    • emir iptal analitikleri,
    • emir akış analitikleri,
    • miktar ağırlıklı ortalama fiyat analitikleri ve
    • alıcı satıcı analitiklerini

içerir. Pay Piyasası Veri Analitikleri ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

1.4. İşlem Tarafı Bilgileri
a. Pay Piyasası İşlem Tarafı Eşanlı Verileri

Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı (üye) bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait detay bilgilerinin eşanlı yayını.

b. Pay Piyasası İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul Pay Piyasasında gün içinde gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı (üye) bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait menkul kıymet ismi, işlem zamanı, işlem miktarı, işlem fiyatı gibi detay bilgilerinin gün sonu yayını.

c. VİOP İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gün içinde gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı (üye) bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere ait sözleşme bilgisi, işlem zamanı, işlem miktarı, işlem fiyatı gibi detay bilgilerinin gün sonu yayını.

1.5. Referans Veriler
a. Borsa İstanbul Endeks Bileşenleri

Borsa İstanbul Endeksleri’nin bileşenleri ve bunların endeks kapsamındaki ağırlıkları hakkında bilgi içerir.

b. BIST-KYD Endeks Bileşenleri

BIST-KYD Endeksleri’nin bileşenleri ve bunların endeks kapsamındaki ağırlıkları hakkında bilgi içerir.

c. Özsermaye Hali Verileri

Borsa İstanbul’a kote şirketlere ait sermaye artırımı/azaltımı, temettü ödemesi ve şirket tarafından alınan benzer kararlara ilişkin bilgileri içerir.

d. Pay Piyasası Verileri

Aylık müşteri/fon/portföy işlemleri, üye bazında seanslık işlem sıralaması, işlemlerin üyelere göre aylık ve yıllık kümüle dağılımı, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemler (aylık), açığa satış işlemleri (aylık), en aktif 20 pay ve 20 üye (haftalık), değerleme oranları (haftalık ve aylık), BIST 30 ve BIST 100 Endeksi tarihsel volatilite değerlerini içerir.

e. BAP Üye Bazında İşlem Hacmi Verileri

Üye bazında haftalık işlem hacimleri (pazar bazında), işlemlerin üyelere göre aylık ve yıllık dağılımını içerir.

f. Halka Arz Verileri

Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası’nda gerçekleşen halka arzlara ait bilgileri içerir.

 

2. ÜÇÜNCÜ TARAF VERİLERİ

Borsa İstanbul tarafından dağıtımı yapılan üçüncü taraf kurum ve borsalara ait aşağıdaki verileri içerir.

2.1. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) VERİLERİ
a. KAP Verileri

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan haberler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanan finansal raporlar, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimleri içerir.

b. MKK Verileri
I. Üye Bazında Saklama Bakiyeleri

Her bir üyenin MKK kayıtlarında yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir statüde bulunan paylarına, borsa yatırım fonlarına ve varantlarına ilişkin saklama bakiyeleridir.

II. Yerli Yabancı Saklama Bilgileri

MKK kayıtlarında yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem görebilir statüde bulunan payların toplamının uyruk bazında (yerli/yabancı) dağılımına ilişkin verilerdir.

III. Fiili Dolaşımda Bulunan Paylar Raporu

Borsa İstanbul’da işlem gören her bir şirketin fiili dolaşımda bulunan pay oranlarına ve sermayelerine ilişkin verilerdir.

IV. Fon Yönetim Ücretleri

MKK’da kaydi olarak takip edilen her bir yatırım fonunun fon yönetim ücretlerine ve komisyonlarına ilişkin bilgilerdir.

V. Borsada İşlem Görebilir Paya Dönüşüm Raporu

Borsa İstanbul’da işlem görmeyen nitelikte bulunan payların borsada işlem görebilir statüye dönüştürülmesi için yatırımcıların MKK’da gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerdir.

2.2. İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI (TAKASBANK) VERİLERİ
a. Takasbank Verileri
I. Yatırım/Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıkları Bilgileri

Kurumsal yatırımcılara (yatırım fonları, emeklilik fonları ve yatırım ortaklıkları) ait konsolide menkul kıymet bakiyeleri ile kurumsal yatırımcılar tarafından Takasbank’a günlük olarak bildirilen fon şirket bilgileri (fonun sermayesi, saklamasında bulunan kıymetlerin değeri vb.) ve fon portföy dağılım bilgileridir (portföydeki hazine bonolarının, özel sektör borçlanma araçlarının vb. değerinin portföy değerine oranı).

II. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platform Bilgileri

Platformda işlem gören fonların bilgileri, bu fonlara ait genel bilgiler (kurucusu, yönetici bilgileri vb.), bu fonların işlemlerinde kullanılan özellik (kısıt) bilgileri ve platformda işlem yapan üye bilgileridir.

III. Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Analizler

Günlük bazda verilen, Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının portföylerinde bulunan kıymetlerin ve toplam portföylerinin TL değerleri, piyasalarda yapmış oldukları işlemlerin TL değerleri, saklama bakiyelerinin TL değerleri, her bir pay senedinin toplam saklama bakiyeleri içindeki payı ve portföylerinde bulundurdukları ve endekslere dahil olan payların bu kıymetlerin toplam piyasa değerlerine oranı bilgileridir.

IV. Takasbank Para Piyasası Bilgileri

Takasbank Para Piyasasında verilen emirlere ilişkin eşanlı yüzeysel ve derinlikli veriler ile gerçekleşen işlemlere ait verilerdir.

V. Ödünç Pay Senedi Piyasası Bilgileri

Ödünç Pay Senedi Piyasasında verilen emirlere ilişkin eşanlı yüzeysel ve derinlikli veriler ile gerçekleşen işlemlere ait verilerdir.

2.3. SARAYBOSNA BORSASI  (SASE) VERİLERİ
a. SASE Endeksleri

SASE tarafından hesaplanan endekslerin kodunu ve son değerini içerir.

b. Düzey 1 Verileri

SASE piyasalarında işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin son işlem fiyatı, en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim/miktar bilgilerini içerir.

c. Düzey 2 Verileri

Düzey 1 verilerine ilave olarak SASE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile toplam miktar bilgilerini içerir.

d. Sınırlı Düzey 1 Verileri

SASE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin olarak son işlem fiyatı/oranı ve bir önceki seansa göre değişim bilgilerini içerir.

2.4. KARADAĞ BORSASI  (MNSE) VERİLERİ
a. MNSE Endeksleri

MNSE tarafından hesaplanan endekslerin kodunu ve son değerini içerir.

b. Düzey 1 Verileri

MNSE piyasalarında işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin son işlem fiyatı, en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim/miktar bilgilerini içerir.

c. Düzey 2 Verileri

Düzey 1 verilerine ilave olarak, MNSE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile toplam miktar bilgilerini içerir.

2.5. MAKEDONYA BORSASI  (MSE) VERİLERİ
a. MSE Endeksleri

MSE tarafından hesaplanan endekslerin kodunu ve son değerlerini içerir.

b. Düzey 1 Verileri

MSE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin son işlem fiyatı, en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim/miktar bilgilerini içerir.

c. Düzey 2 Verileri

Düzey 1 verilerine ilave olarak, MSE’de işlem gören her bir menkul kıymete ilişkin en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış fiyatları ile hacim bilgilerini içerir.