KOBİ Sanayi Endeksi

Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören sanayi şirketlerinden, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”te belirlenen çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü şartlarından herhangi birisini sağlayanların paylarından oluşur.

BIST KOBİ Sanayi Endeksi 02.12.2013 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır.

Detaylı bilgilere "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları"ndan ulaşılabilir.

Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamındaki paylara ve ağırlıklarına buradan ulaşılabilir.

BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.