Şehir Endeksleri

Borsa İstanbul, 2009 yılının başından itibaren ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının izlenmesi amacıyla şehir endekslerini hesaplamaya başlamıştır.

BIST 100 Endeksinin 31 Aralık 2008 gününe ait kapanış değeri olan 26.864,07’nin baz değer olarak alındığı şehir endeksleri, 16 Şubat 2009 tarihinden bu yana gerçek zamanlı olarak hesaplanmaktadır.

Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören en az 5 şirketin bulunduğu iller için hesaplanan şehir endeksleri halen Adana (XSADA), Ankara (XSANK), Antalya (XSANT), Balıkesir (XSBAL), Bursa (XSBUR), Denizli (XSDNZ), İstanbul (XSIST), İzmir (XSIZM), Kayseri (XSKAY), Kocaeli (XSKOC), Konya (XSKON) ve Tekirdağ (XSTKR) için hesaplanmaktadır.

Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda payları işlem gören şirket sayısı 5’e ulaşan diğer iller için de şehir endeksleri hesaplanmaya başlanacaktır. Şehir endeksleri ile hem ildeki şirketlerin paylarının performansının yansıtılması amaçlanmakta, hem de bu endeksler üzerine çıkarılacak borsa yatırım fonları sayesinde yatırımcıların tek bir menkul kıymet ile istedikleri şehre yatırım yapabilmeleri beklenmektedir.

Şehir Endekslerinin Kapsamı

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50’sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Endekse Alınma

Şirket paylarının endeks kapsamına alınabilmesi için, öncelikle şirketin faaliyet konusunun şehir endekslerinin kapsamına giriyor olması, aynı zamanda da kapsamına girdiği şehir için bir endeks hesaplanıyor / hesaplanabiliyor olması gerekmektedir.

BIST Şehir Endeksleri kapsamında yer alan paylar için tıklayınız.