Sertifikaların Alım-Satım Esasları

Varantlarda olduğu gibi sertifikalar da piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görür. Sertifikalara ilişkin piyasa yapıcılık işleyiş esasları aksi belirtilmedikçe varantlardaki gibidir.

İşlem Yöntemi

Sertifikalar Borsa İstanbul’da Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan Sertifika Pazarı’nda, “piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi” ile işlem görür. Bu yöntemde her bir sertifikada görevli olan bir piyasa yapıcı üye alış-satış kotasyonu verir ve üyeler (piyasa yapıcı üye de dahil olmak üzere) söz konusu sertifika için alış-satış emirlerini iletirler. Sertifikaların piyasa yapıcı üyesi olmaksızın işlem görmesi mümkün değildir (alternatif işlem yöntemi yoktur).

Piyasa Yapıcı

Sorumlu olduğu sertifikalarda piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere ihraççı tarafından belirlenerek SPK tarafından onaylanan, kotasyon vermekle yükümlü olan Borsa üyesi aracı kuruluştur.

Kotasyon

Piyasa yapıcının likiditeyi sağlamak için Borsa İstanbul Pay Piyasası Alım Satım Sistemine (Sistem) girdiği, almaya ve satmaya razı olduğu fiyat ile bu fiyat seviyesinden ne kadar alacağını/satacağını gösteren miktar bilgisini içeren çift yönlü emir çeşididir.

Başlıca İşlem Kuralları

-Verilen alış-satış emirleri fiyat ve zaman önceliği kurallarına göre sisteme kabul edilir ve kotasyon aralığı dahilindeki fiyatlardan (kotasyon fiyatları dahil) karşı taraftaki uygun fiyatlı alış-satış emirleriyle ve/veya kotasyon emirleri ile eşleşerek işleme dönüşür.

- Sertifikalara piyasa yapıcı üye tarafından kotasyon girilir. Piyasa yapıcı üye kotasyon girmeden sertifikalara emir girişi yapılamaz.

-Pazarda baz fiyat uygulanmaz. Dolayısıyla fiyat oluşumunda alt ve üst limit belirlenmemektedir (serbest marj uygulanır).

-Pazarda, bütün işlemler piyasa yapıcının verdiği alım ve satım kotasyonları aralığı içinde (kotasyon fiyatları da dahil) gerçekleşir (piyasa yapıcının verdiği kotasyonlar işlemlerin gerçekleşebileceği fiyat aralıkları olmaktadır). Kotasyon aralığı dışındaki fiyatlardan verilen emirler de sisteme kabul edilir ancak bu emirler kotasyon aralığı içinde kaldığı sürece işlem görebilirler.

- Sertifikalara açılış ve kapanış seanslarında emir veya kotasyon girilemez.

- Sertifikalarda seans içinde emir iptali serbesttir.

Seans Saatleri

Sertifika işlemleri Pay Piyasası sürekli işlem seans saatleri dâhilinde (10:00-18:00 arasında) gerçekleştirilir.