Sertifikaların Özellikleri

Dayanak Varlık

BIST 30 endeksinde yer alan payları ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepeti ifade eder.

Dayanak Gösterge

Borsa ve ilgili kuruluşlar tarafından oluşturulan endeksleri ifade eder.

Diğer Dayanaklar

Kurulca uygun görülmesi durumunda, yukarıda sayılan dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de sertifikalara dayanak teşkil edebilir.

Artık Değer

Sertifikaların nakavt olması durumunda ve sirkülerde belirtilmesi kaydıyla, ihraççı tarafından hesaplanan ve yatırımcılara ödenecek tutarı ifade eder. Bu tutarın ödenmesi her ihraçta söz konusu olmayabilir.

Dönüşüm Oranı

Bir adet sertifikanın kaç adet dayanak varlığa denk geldiğini gösteren oranı ifade eder.

Piyasa Yapıcılık

Piyasa Yapıcılık, yetkilendirilmiş üyeler tarafından sorumlu oldukları sertifikanın piyasasının dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve likiditeye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen özellikli bir alım satım faaliyetidir.

Piyasa Yapıcı Üye (Piyasa Yapıcı)

Sorumlu olduğu sertifikalarda piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere kotasyon vermekle yükümlü olan,Borsa tarafından yetkilendirilmiş Borsa üyesi aracı kurumu ifade eder.

Kotasyon (Piyasa Yapıcının Alış-Satış Kotasyonu)

Piyasa yapıcının likiditeyi sağlamak için Pay Piyasası Sistemi’ne girdiği, almaya ve satmaya razı olduğu fiyat ile bu fiyat seviyesinden ne kadar alacağını/satacağını gösteren miktar bilgisini içeren çift yönlü emir çeşididir.

Nakavt (Knock-Out)

Bazı sertifika türlerinde dayanak varlığın fiyatının veya gösterge değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan seviyeye (bariyer) ulaşması veya aşması halinde sertifikanın değerini yitirip geçersiz olma durumudur.

Bariyer

Bazı sertifika türlerinin nakavt özelliği nedeniyle ihraççı tarafından dayanak varlık veya dayanak gösterge için belirlenmiş olan fiyat veya değer seviyesidir. Dayanak varlığın fiyatının veya göstergenin değerinin sertifikanın vadesi süresinde bu seviyeye ulaşması veya aşması durumunda ilgili sertifika geçersiz olur.