Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü

Araştırma faaliyetleri hangi birim tarafından yürütülmektedir?
Borsa İstanbul araştırma faaliyetleri, Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü tarafından yürütülmektedir. Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü, Borsanın vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda, yeni ürünlerin ve piyasaların geliştirilmesine, mevcut piyasalarda ve sistemlerde iyileştirmeler yapılmasına yönelik araştırma ve iş geliştirme çalışmalarını yapmak; üniversiteler başta olmak üzere kurum içi ve dışı paydaşlarla ortak projeler yürütmek; konferanslar ve seminerler düzenlemek, yaptığı çalışmaları yayınlamak, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunmakla görevlidir.
Üzerinde çalışılan araştırma konuları hangileridir?
Finansal piyasalar, yatırımcılar, genel ekonomik istikrara ilişkin politika uygulamaları, finansal ve reel sektör arasındaki etkileşim, davranışsal finans ve İslami finans gibi konular araştırma çalışmalarımızın ana odağını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar dünyanın önde gelen akademik dergilerinde yayınlanmaktadır.
Borsa İstanbul Review dergisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Akademik çalışmalarımızı Borsa İstanbul Review dergisinde yayınlama imkanı var mıdır?
Borsa İstanbul Review, ampirik finansal çalışmalara yönelik bilimsel bir platform sunmaktadır. Çalışma alanları finansal piyasalar ve kurumlar, yatırımcı davranışı, finans merkezleri ve piyasa bağlantıları, İslami finansman, yakın dönemdeki ekonomik ve finansal eğilimleri içermekle birlikte bunlarla sınırlı da değildir. Akademik kriterlere uygun makalelerinizi (İngilizce) yayınlanması için değerlendirilmek üzere Borsa İstanbul Review dergimize gönderebilirsiniz. Başvuru ve diğer bilgiler için lütfen tıklayınız.
Akademik araştırmalarımda ihtiyacım olan piyasa verilerine nasıl ulaşabilirim?
Veri ihtiyaçlarınız için öncelikle sitemizde tarama yapabilirsiniz. Ulaşamadığınız veriler için Pazarlama ve Satış Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Düzenlenen etkinliklere nasıl kayıt yaptırabilirim?
Etkinliklerimiz hakkında bilgi için ve kayıt işlemleri için lütfen tıklayınız.
Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü ile ne şekilde iletişime geçebilirim?
Araştırma ve İş Geliştirme Bölümüne erişim için (research@borsaistanbul.com) e-posta adresi üzerinden ya da Borsa İstanbul internet sayfasında Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü iletişim linkini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü ile ne şekilde iletişime geçebilirim?tıklayınız.