Katılım Finans

BIST Katılım Tüm Payları
Piyasa Değeri (milyon TL)
Son Değer İşlem Hacmi (TL) Bugün (%) 1 Haftalık (%) 1 Aylık (%) Yılbaşından (%) 1 Yıllık (%)
Son Değişim%
Son Değişim%
Piyasa Değeri (TL) FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) Yatırımcı Sayısı
Katılım finans, katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren tüm sektörleri ve bu sektörler tarafından sunulan ürün, hizmet ve faaliyetleri kapsayan çatı bir kavramı ifade etmektedir. Katılım finans esasları ve gaye odaklı ilkeleri çerçevesinde çalışan; gaye odaklı ilkeleri önceleyen ürün, hizmet, faaliyet ve kuruluşları kapsayan finansal sistemdir.

Katılım Finans kapsamında değerlendirilen finansal araçların 2023'ün ilk yarısında küresel olarak 3.3 trilyon dolardan fazla bir değere ulaştığı tahmin edilmektedir ve aynı zamanda 2024-2029 yılları arasında yıllık %10'dan fazla bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) kaydetmesi beklenmektedir​. Türkiye'nin Katılım Finans ekosistemi ise 90 milyar doları ulaşmış ve önümüzdeki yıllarda katlanarak büyümesi beklenmektedir.

Katılım Finans ekosisteminin en önemli gelişim alanlarından birini Finansal Piyasalar oluşturmaktadır. Sermaye Piyasalarının merkezinde yer alan Borsa İstanbul yatırımcı ve şirketlerin Katılım Finans ilkelerine uygun finansal araçlara ve fonlama imkanlarına erişimini ve katılımlarını amaçlamaktadır.

Bu amaçla Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile işbirliği yapılmakta ve Danışma Kurulu tarafından oluşturulan ilke ve standartlar çerçevesinde Katılım Esaslı Finansal Araçlar geliştirilmekte ve yatırımcıya sunulmaktadır.

İlgili Bağlantılar