BIST Katılım ve BIST KOBİ Sanayi Endeksleri Dönemsel Çalışmalarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru

BIST Katılım ve BIST KOBİ Sanayi Endeksleri Dönemsel Çalışmalarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru
15.02.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/81 sayılı bülteninde yayınlanan 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı ile, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait (Özel hesap dönemi bulunan şirketlerin bu tarihten sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait) yıllık finansal raporlardan başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 29 hükümleri kapsamında enflasyon muhasebesi uygulamasına başlanmasına ve bu nedenle mali tabloların bildirim sürelerine, TMS 29'un ilk kez uygulanacağı yıllık finansal raporlar için 10 hafta, yıllık finansal raporları takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporlar için 6 hafta ilave edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’nce sadece 2024 yılında yapılacak çalışmalarda geçerli olmak üzere BIST Katılım ve BIST KOBİ Sanayi endeksleri dönemsel değerleme çalışmalarının ertelenmesine karar verilmiştir. İlgili Borsa İstanbul duyurusu için tıklayınız.