Borsa İstanbul'da gong Bor Şeker A.Ş. için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Bor Şeker A.Ş. için çaldı
15.02.2024

Türkiye’nin şeker üretimindeki köklü ve öncü şirketleri arasında yer alan Bor Şeker A.Ş.’nin halka arzına yatırımcılardan yaklaşık 4 kat talep geldi! 

Kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir büyümeyi hedefleyerek gerçekleştirdiği stratejik yatırımlar ile Türkiye’nin şeker üretimindeki öncü ve köklü şirketleri arasında yer alan Bor Şeker A.Ş. halka arz edildi. Bor Şeker’in halka arz edilen payları bugün Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile BORSK kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Yatırımcılardan Dört Kat Talep Geldi

7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde Gedik Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilen Bor Şeker’in halk arz işleminde 2.6 milyon yatırımcıdan, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 katı talep geldi. Sabit fiyat talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz işlemi sonucunda şirketin halka açıklık oranı %29,17 oldu.

Bor Şeker’in halka arz edilen 70 milyon TL nominal değerli paylarının; %59,1’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, %0,9’u ise çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara tahsis edildiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: “Bor Şeker’in Borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hepiniz hoş geldiniz. Bor Şeker, 40 yılı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimiyle sektörde önemli bir yere sahiptir. Şirketin halka arzı ve bugün Borsada işlem görmeye başlamasıyla, bu değerli birikimini finansman ile birleştirerek, bir yandan öz sermaye yapısını güçlendirecek ve diğer yandan kurumsal kimliğini daha da pekiştirecektir. Bor Şeker'i Borsa İstanbul'da görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Halka arz, şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak yatırım yapmalarını sağlayan önemli bir finansman yoludur. Bu yol, şirketlerimizin yeni yatırımlar gerçekleştirmesine ve öz sermayelerini güçlendirmesine imkân sağlamaktadır. 

Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Bor Şekerin Halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bor Şeker’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise Bor Şeker A.Ş.’nin halka arzıyla ilgili şunları ifade etti: 

“Gedik Yatırım olarak borsamıza Bor Şeker gibi yatırımı ve gelişimi odağına alan, Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye’de istihdam sağlayan ve büyüyen kaliteli yeni şirketler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Niğde’deki üretim tesisinde şeker üretimi ile bulunduğu bölgenin önde gelen, bilinirliği yüksek kuruluşlarından biri olan Bor Şeker’in 1,8 milyar TL değerindeki halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin 2023/2024 şeker kotasının yüzde 2,5’una sahip Bor Şeker’in yaklaşık yüzde 29’luk kısmını halka açmasıyla Borsa İstanbul’a değer katacağından hiçbir kuşkumuz yok.  Yatırımcılardan gelen yüksek talep şirkete verilen değeri gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. Bor Şeker’in söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere gösteriyor. Halka arz sürecinde Gedik Yatırım’ı tercih ettikleri için başta Bor Şeker Genel Müdürü Emir Haktan Dişli olmak üzere tüm Bor Şeker yönetimine teşekkür ediyor, büyüme yolculuklarına eşlik etmekten gurur duyuyoruz.”

Halka Arz ile Stratejik Hedefler Gerçekleştirilecek

Bor Şeker, paylarının halka arzı ile stratejik hedeflerini sermaye piyasası paydaşları ile güçlendirecek.

Günlük 5.500 ton pancar işleme kapasitesi ile Türk tarım ve üretim sektörüne katkı sunan Bor Şeker, halka arzdan elde edilen gelirlerin %50’sini belirlediği stratejik alanlarda yatırıma yönlendirecek. Şirket, bu sayede yerel ve uluslararası pazarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü daha da pekiştirecek. Üretimde ve enerjide verimlilik artışı sağlayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sunduğu katkıyı bir üst seviyeye taşıyacak. Güneş enerjisi santrali yatırımı ile enerji maliyetlerinden tasarruf ve net sıfır karbon hedefine katkı sağlanacak. Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları sayesinde üretim yetkinlikleri ve kalite standartları geliştirilecek ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerine hız kazandırılacak. 13 çeşit sıvı gübre üretimi gerçekleştiren Sıvı Gübre Tesisi’nde kompoze katı gübre üretimi gerçekleştirilecek. Böylece tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere kaliteli ve uygun maliyetlerde gübre sunularak karlılık artışı sağlanacak.

Yerli Çiftçi ve Yerli Üretim Faaliyetleri Desteklenecek

Şirket halka arz işleminden elde ettiği gelirlerin %45’ini işletme sermayesi için kullanarak şirketin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliğini daha da güçlendirecek. 

Çiftçilere yapılan avans ödemelerinde halka arz gelirlerinin %45'ine kadar olan kısmını kullanarak yerli çiftçi ve yerli üretim faaliyetlerine güçlü bir destek sunmaya devam edecek.

Ar-Ge Faaliyetleri Hız Kazanacak

Halka arz gelirlerinin %5’i Ar-Ge faaliyetlerine ayrılarak Türk tarımının yenilikçi gücüne katkı sunulacak!

Şeker üretim fabrikalarının yan ürünü olan melasın şirket ve ülke ekonomisine katkısını yükseltebilmek için kullanım alanlarının artırılması ve farklı maddelerin üretilmesi konusunda AR-GE çalışmaları güçlendirilecek. Pilot tesislerde üretim yapılarak kitlesel üretime geçilebilmesi için çalışmalar yapılacak.

Yatırımcılar Bor Şeker’in Başarı Hikayesinin Bir Parçası Oldu

Bor Şeker A.Ş. CEO’su Sn. Emir Dişli, Bor Şeker’in topraklarımızın en önemli değerlerinden pancarı şekere dönüştürürken, aynı zamanda gübre üretimi de gerçekleştirerek tarımsal faaliyetlere ve çiftçilere güç katmaya devam edeceğini ifade etti. Bor Şeker’in gerçekleştirilen halka arz işlemi ile “Tarım, gıda ve sanayi konusunda dünya çapında bir Türk markası olma” vizyonuna yönelik çalışmalarına daha güçlü bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi ve Türkiye’nin kadim çiftçilik ve üretim deneyimine kıymetli katkılar sunan yerli ve milli markası Bor Şeker’in güzide başarı hikayesinin bir parçası oldukları için yatırımcılara teşekkür etti.