01/06/2023-31/05/2024 dönemi için BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylar yeniden belirlenmiştir.

01/06/2023-31/05/2024 dönemi için BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylar yeniden belirlenmiştir.
25.05.2023

01/06/2023 tarihinden itibaren BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmesine ilişkin çalışma, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde (Kural Seti) yer alan “En az 10 takvim günü önce” ilan edilme şartına uygun olarak tamamlanmış, KAP’ta ve Borsamız kurumsal internet sitesinde ilan edilmişti.

25/05/2023 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile BIST KOBİ Sanayi Endeksinin kapsamının belirlenmesinde kullanılan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeği”nde belirlenen yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü tutarı 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Bu çerçevede, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.4. maddesine istinaden, 01/06/2023 tarihinden itibaren BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak payların yeni eşik değerlere göre yeniden belirlenmesine, buna göre 01/06/2023 – 31/05/2024 dönemi için aşağıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

DÖNEMSEL ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ (01/06/2023 - 31/05/2024)

BIST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ

 

ALINACAK PAYLAR

ÇIKARILACAK PAYLAR

1

ALMAD

ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI

1

BMSCH

BMS CELIK HASIR

2

ANGEN

ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI

2

DAGI

DAGI GIYIM

3

HKTM

HIDROPAR HAREKET KONTROL

3

DOBUR

DOGAN BURDA

4

MAKIM

MAKIM MAKINE

 

 

 

5

ONCSM

ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER

 

 

 

6

RTALB

RTA LABORATUVARLARI