BORSA İSTANBUL’UN, ESMA TARAFINDAN DUYURULAN İŞLEM SONRASI ŞEFFAFLIK KRİTERLERİNE UYUM SAĞLAYAN PAZAR YERLERİ LİSTESİNDEKİ OLUMLU STATÜSÜ YAPILAN GÜNCELLEMEDE TEYİT EDİLMİŞTİR.

BORSA İSTANBUL’UN, ESMA TARAFINDAN DUYURULAN İŞLEM SONRASI ŞEFFAFLIK KRİTERLERİNE UYUM SAĞLAYAN PAZAR YERLERİ LİSTESİNDEKİ OLUMLU STATÜSÜ YAPILAN GÜNCELLEMEDE TEYİT EDİLMİŞTİR.
25.05.2023

Borsa İstanbul’un, Avrupa Birliği (AB) sermaye piyasaları düzenleyici otoritesi olan ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) ve MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) hükümleri çerçevesinde oluşturulan işlem sonrası şeffaflık koşullarını sağlayan pazar yeri olarak mevcut “olumlu” statüsü yapılan güncellemede teyit edilmiştir.

Söz konusu listede “olumlu” olarak belirtilen pazar yerlerinde gerçekleştirilen işlemlerin, işlemi gerçekleştiren yatırım kuruluşlarınca detaylarının yayımlanması zorunluluğu bulunmamakta ve veri yayın maliyetlerine de katlanılmamaktadır. Bu durum, Borsa İstanbul pazarlarında yatırım yapan AB yatırımcılarına maliyet avantajı sağlamaktadır.

Borsa İstanbul’un işlem sonrası şeffaflık kapsamında AB mevzuatına uyum gösterdiğinin ESMA tarafından da onaylanmış olması, uluslararası standartlarda verilen hizmetin bir sonucudur.