“OIC/COMCEC International Investment Fund” Paneli Düzenlendi

“OIC/COMCEC International Investment Fund” Paneli Düzenlendi
29.11.2022

38. İSEDAK Bakanlar Oturumu kapsamında, 29 Kasım 2022 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla kurulan “OIC/COMCEC International Investment Fund” (Fon) ile ilgili bir panel düzenlenmiştir. Panelde İİT sermaye piyasalarına genel bakış, İİT sermaye piyasalarının önemi ve içinde bulunduğu zorluklar, dijitalleşme ve dijital varlıklar, İslam Kalkınma Bankası’nın (IsDB) yatırım kriterlerinin yanı sıra Fonun kuruluş aşamalarında yaşanılan zorluklar ve getirilen çözümler, sunduğu yatırım fırsatları, sürdürülebilirliği ve İİT sermaye piyasalarına nasıl katkı sağlayabileceği hususları tartışılmıştır. Panele İİT ulusal delegasyonları, İİT finans kuruluşları, yatırımcılar, ilgili uzman ve akademisyenler katılım sağlamıştır.

Panelde günümüz dünyasında sermaye piyasalarının özellikle İİT ekonomileri için önemi vurgulanmıştır. İİT sermaye piyasaları arasında iş birliği ihtiyacı ve artan farkındalık ve talep karşısında geliştirilebilecek araçlar ve mekanizmalar bağlamında Fonun önemi değerlendirilmiştir.

Moderatörlüğünü Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Mahmut Aydoğmus'un yaptığı panele, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı ve CFO'su Dr. Zamir Iqbal, Ziraat Portföy Emeklilik Fonları Portföy Yöneticisi Oğuz Zıddıoğlu, Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Habib Ahmed ile Takasbank Global Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölümü Başuzmanı Dr. Seven İpek katılım sağlamıştır.

OIC/COMCEC International Investment Fund

İİT Borsalar Forumunun çabaları ile 19 İslam İşbirliği Teşkilatı Borsasından 50 adet pay senedini içeren bir endeks S&P tarafından hesaplanmaktadır. Bu endekse dayalı “OIC/COMCEC International Investment Fund” kurulmuştur.  

Fon, Endeks’teki ağırlıkları %95’ten fazla olan 7 İslam İşbirliği Teşkilatı borsasına (BAE, Endonezya, Katar, Kuveyt, Malezya, Suudi Arabistan ve Türkiye) yatırım yapmaktadır. Uluslararası saklama hizmeti Citibank tarafından, emir aracılığı Mubashir isimli aracı kuruluş tarafından yürütülmektedir. 2 Ağustos 2022 tarihinde Fon, Takasbank nezdindeki fon alım satım platformu TEFAS'ta işlem görmeye başlamıştır.

İİT Borsalar Forumu (Forum)

Forum, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) kararları ile kurulmuştur. Borsa İstanbul, Forumun sekretaryasını yürütmektedir. Borsalar arasında işbirliği ve iletişimi sağlayan Forum, aynı zamanda katılımcılara deneyimlerini paylaşma ve ortak projeler geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Her yıl düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumunun 16. toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde 11 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 20 borsa, 7 takas ve saklama kuruluşu ile 9 sektör kuruluşundan toplam 106 temsilci katılım sağlamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Borsaları İstatistik Raporu ve çeyrek dönem Haber Bültenleri her yıl olduğu gibi üyelerle paylaşılmıştır. Forum tarafında yürütülen diğer çalışmalar şunlardır:

İslam İşbirliği Teşkilatı Altın Projesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Altın Projesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında altın ticaretinin önündeki fiziksel transfer problemini aşmak için ülkemizde bankalar arasında 7/24 transfer imkânı sunan blokzincir tabanlı BiGA (Bir Gram Altın) altın transfer sisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında da uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir.

Akademik Konferans ve Eğitim Programları

11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul tarafından, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde, İslam İşbirliği Teşkilatı borsalarına  “Sermaye Piyasası Operasyonları” konulu bir eğitim düzenlenmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu kapsamında, 12 Ekim 2022 tarihinde “İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sürdürülebilirlik” konulu bir akademik konferans düzenlenmiş, borsalar ve akademisyenler bir araya getirilmiş, konuyla ilgili akademik çalışmalar, politika önerileri tartışılmıştır. Seçilen makaleler Borsa İstanbul Review Özel Sayısı’nda yayımlanacaktır.