İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu tarafından 29 Kasım 2022 tarihinde “OIC/COMCEC International Investment Fund” konulu bir panel düzenlenecektir

İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu tarafından 29 Kasım 2022 tarihinde “OIC/COMCEC International Investment Fund” konulu bir panel düzenlenecektir
28.11.2022

İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 26-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 38. Bakanlar Toplantısı etkinliklerinden biri olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu tarafından 29 Kasım 2022 tarihinde “OIC/COMCEC International Investment Fund” konulu bir panel düzenlenecektir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu (Forum), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) kararları ile kurulmuştur. Borsa İstanbul, Forumun sekretaryasını yürütmektedir. Borsalar arasında işbirliği ve iletişimi sağlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu, aynı zamanda katılımcılara deneyimlerini paylaşma ve ortak projeler geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Her yıl düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumunun 16. toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde 11 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 20 borsa, 7 takas ve saklama kuruluşu ile 9 sektör kuruluşundan toplam 106 temsilci katılım sağlamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Borsaları İstatistik Raporu ve çeyrek dönem Haber Bültenleri her yıl olduğu gibi üyelerle paylaşılmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı Altın Projesi:

İslam İşbirliği Teşkilatı Altın Projesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında altın ticaretinin önündeki fiziksel transfer problemini aşmak için ülkemizde bankalar arasında 7/24 transfer imkânı sunan blokzincir tabanlı BiGA (Bir Gram Altın) altın transfer sisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında da uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir.

OIC/COMCEC International Investment Fund Projesi:

Forum çabaları ile 19 İslam İşbirliği Teşkilatı Borsasından 50 adet pay senedini içeren bir endeks S&P tarafından hesaplanmaktadır. Bu endekse dayalı “OIC/COMCEC International Investment Fund” kurulmuştur.

Fon, Endeks’teki ağırlıkları %95’ten fazla olan 7 İslam İşbirliği Teşkilatı borsasına (BAE, Endonezya, Katar, Kuveyt, Malezya, Suudi Arabistan ve Türkiye) yatırım yapmaktadır. Uluslararası saklama hizmeti Citibank tarafından, emir aracılığı Mubashir isimli aracı kuruluş tarafından yürütülmektedir. 2 Ağustos 2022 tarihinde Fon, Takasbank nezdindeki fon alım satım platformu TEFAS'ta işlem görmeye başlamıştır.

Akademik Konferans ve Eğitim Programları:

11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul tarafından, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde, İslam İşbirliği Teşkilatı borsalarına  “Sermaye Piyasası Operasyonları” konulu bir eğitim düzenlenmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu kapsamında, 12 Ekim 2022 tarihinde “İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sürdürülebilirlik” konulu bir akademik konferans düzenlenmiş, borsalar ve akademisyenler bir araya getirilmiş, konuyla ilgili akademik çalışmalar, politika önerileri tartışılmıştır. Seçilen makaleler Borsa İstanbul Review Özel Sayısı’nda yayımlanacaktır.

İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı etkinliklerinden biri olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu tarafından 29 Kasım 2022 tarihinde “OIC/COMCEC International Investment Fund” konulu bir panel düzenlenerek toplantı katılımcılarına Fonun tanıtımı yapılacaktır.