BİSTANTREPO’nun açılması kapsamında KMP Prosedürü güncellemiştir