SPK “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ni yayınladı

SPK “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ni yayınladı
2.10.2020

02.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi hayata geçirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan basın duyurusu ile kamuya açıklanmıştır (https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20201002/0). Böylece, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu eylem planında yer alan ve Borsamızın sorumlu kuruluş olduğu “Küresel sürdürülebilir yatırım akımlarından firmalarımızın daha fazla pay almasının teşvik edilmesi” başlıklı eylem maddesi kapsamında yapılan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” konusundaki çalışmalar bu düzenleme ile tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu yeni düzenlemenin ülkemizde sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar için önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konusunda bu düzenleme ile getirilen “uy veya açıkla” uygulaması nedeniyle, Borsamızda işlem gören şirketlerden zaman içinde daha fazla sayıda şirketin çaba göstereceği beklenmektedir. Böylece, yatırımcıların yatırım kararlarında dikkate aldıkları Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetim konusunda çalışan şirketlere uzun vadede daha fazla yatırımın çekilebileceği düşünülmektedir.