01/02/2020-31/01/2021 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır

01/02/2020-31/01/2021 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır

BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce, BIST TEMETTÜ ve BIST TEMETTÜ 25 Endekslerinde 01/02/2020 – 31/01/2021 dönemi için aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.