Borsa İstanbul, Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan İlk Pay Endeksini hesaplamaya başlıyor

Borsa İstanbul, Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan İlk Pay Endeksini hesaplamaya başlıyor

Başta borsa yatırım fonu ihraççıları olmak üzere Sermaye Piyasası kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hâlihazırda hesaplanmakta olan piyasa değeri ağırlıklı pay endekslerinin yanında piyasa değeri ağırlıklı olmayan pay endekslerinin de hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi nedenlerle değişebilmektedir.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Endekslerde ise payların endeks içindeki ağırlıkları endeks dönemi başında endeksin ağırlıklandırma temasına uygun olarak belirlenmekte ve endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, sadece payların fiyatındaki hareketlere bağlı olarak değişebilmektedir. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle (örneğin sermaye artırımı/azaltımı, birleşme/bölünme vb.) payın endeks içindeki ağırlığının değişmesi söz konusu olursa, endeks formülünde yer alan ağırlık katsayısı yeniden belirlenmek suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının, endeksin ağırlıklandırma temasına uygun şekilde, bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit kalması sağlanmaktadır.

Piyasa değeri ağırlıklı olmayan ilk pay endeksi olarak BIST 30 Endeksinin eşit ağırlıklı versiyonu olan BIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi hesaplanmaya başlayacaktır. Yeni hesaplanmaya başlayacak endeksin 01/04/2020 tarihindeki başlangıç değeri, BIST 30 Endeksinin TL olarak hesaplanan Getiri versiyonunun 31/03/2020 tarihli kapanış değeri olan 179.621,58 olarak belirlenmiştir. BIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksi, 01/04/2020 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22/06/2020 tarihinden itibaren ise eşanlı verilerden hesaplanacaktır. Endeksin kodu X030EA, Türkçe adı BIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri, İngilizce adı ise BIST 30 Equal Weighted Return olarak belirlenmiştir.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Temel Kuralları için tıklayınız.