BIST Artanlar QNBFL.E 5,28 % 20,00 MMCAS.E 1,1 % 12,24 IEYHO.E 0,45 % 9,76 YAYLA.E 1,17 % 9,35 BOYP.E 4,27 % 9,21 Azalanlar AVOD.E 2,56 % -20,00 VKFYO.E 2,72 % -20,00 ICBCT.E 9,02 % -19,96 OYAYO.E 1,49 % -19,89 TACTR.E 3,35 % -19,47 VIOP En Çok Değişen O_EREGLE0119P9.90 % -100,00 O_EREGLE0119P9.90 % -100,00 O_EREGLE0119P9.90 % -100,00 O_EREGLE0119P9.90 % -100,00 O_EREGLE0119P9.90 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY1218 817.665 F_XU0301218 402.739 F_USDTRY0219 129.562 F_XAUTRYM1218 119.353 F_YKBNK1218 103.832

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
 

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya  açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik bir sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiş olup, sistemin işletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yürütülmektedir.

Sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, borsa yatırım fonları ve Borsa İstanbul üyesi aracı kurumların yanı sıra yatırım fonlarının da kamuyu aydınlatma yükümlülükleri KAP üzerinden yerine getirilmektedir. Borsa İstanbul, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gibi kuruluşlarca yatırımcıları bilgilendirme amacıyla yapılan duyurular da KAP vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşları da ilgili finansal tabloları imzalamakla sınırlı olmak koşuluyla KAP kapsamında yer almaktadır.

KAP’la birlikte:

1. Güvenilirlik: Bilgilerin elektronik imza ile gönderilmesi suretiyle verilerin güvenilirliği sağlanmaktadır.

2. Bilgiye Ulaşma: Yapılan açıklamaların bekletilmeksizin, sisteme gönderildiği anda kamuya açıklanması suretiyle kullanıcılar eş zamanlı, güvenli ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilmektedirler.

3. Bilgide Etkinlik: Kullanıcılar bilgiye daha hızlı ulaşmalarının yanında, finansal tablo kalemlerinin karşılaştırılması imkanına sahiptirler. Sorgulamalar ve finansal analiz için gerekli alt yapı da kurulmuştur.

4. Güncellik: Her bir şirket bazında, ilgili şirket hakkında yatırımcılar için önem taşıyan genel bilgileri içeren “Şirket Genel Bilgi Formu” ile kullanıcılar ilgili şirket hakkındaki güncel bilgilere erişebilmektedirler. 
 
5. Maliyetlerde Azalma: Bildirimlerin elektronik ortamda sisteme gönderilmesiyle zaman, kağıt ve işgücü tasarrufu sağlanmaktadır. 

KAP Türkiye’nin ilk resmi elektronik imza projesidir. Uygulama yaygınlığı açısından, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm şirketler, borsa yatırım fonları, tüm aracı kurumlar ve SPK listesine kayıtlı tüm bağımsız denetim şirketleri olmak üzere coğrafi olarak tüm Türkiye’ye yayılmış 600’ü aşkın şirketi, 480’i aşkın yatırım fonunu ve 2500’ü aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır. 

Kamuyu Aydınlatma Platformuna www.kap.org.tr adresi üzerinden erişilmektedir.