BIST Artanlar ISKUR.E 148841,4 % 35,06 POLTK.E 54,1 % 15,60 FONET.E 6,66 % 11,00 UTPYA.E 2,96 % 8,82 SERVE.E 3,2 % 6,67 Azalanlar ROYAL.E 0,99 % -19,51 AVOD.E 1,65 % -16,67 HLGYO.E 0,95 % -16,67 KPHOL.E 1,63 % -14,21 MEMSA.E 0,2 % -13,04 VIOP En Çok Değişen O_VAKBNE0619P3.15 % -100,00 O_VAKBNE0619P3.15 % -100,00 O_VAKBNE0619P3.15 % -100,00 O_VAKBNE0619P3.15 % -100,00 O_VAKBNE0619P3.15 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_USDTRY0619 1.297.810 F_USDTRY0819 911.703 F_USDTRY1019 461.438 F_XAUTRYM0619 451.473 F_USDTRY1219 429.452

PAY OPSİYON SÖZLEŞMELERİ


Opsiyon Sınıfı
Pay senedine dayalı opsiyon piyasasında aynı anda hem alım hem de satım opsiyonları işlem görecektir. 

Opsiyon Tipi
Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak ancak vade sonunda kullanılabilir)

Sözleşme Büyüklüğü
Bir adet standart sözleşme, dayanak varlığa ait 100 adet pay senedini temsil eder.

Uzlaşma Şekli
Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanır. Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay senetlerinin kullanım fiyatı üzerinden kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir.

Günlük Uzlaşma Fiyatı
Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

c) Seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı,

d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan teorik fiyatlar

günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. 

Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, dayanak varlığın spot fiyatı, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

Özel İşlem Bildirimleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.

Vade Ayları
Yılın tüm ayları. Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın iki ay olmak üzere toplam 3 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu üç vade ayından biri Aralık değilse, Aralık vade ayı ayrıca işleme açılır.

Takas Süresi
Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 2 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü tahsil edilir, prim alacakları hesaplara T günü aktarılır.

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü
Pay senedi opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.


Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı 
Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen fiyat üzerinden girilir.
Diğer bir ifadeyle, sözleşmeler için Piyasada teklifler, bir adet dayanak varlık bazında verilen prim üzerinden girilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir.
Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları şeklinde girilir.

Günlük Fiyat Değişim Limiti
Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin işleme açıldığı gün Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat, diğer işlem günleri için ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.

Sözleşme Sınıfı

Baz Fiyat

Limit Tanımı

Limit Değeri

Limit Örneği

 

 

 

Pay Opsiyon Sözleşmeleri

0,01-0,99

Sabit

+3,00

Baz Fiyat: 0,50

Alt Limit: -

Üst Limit: 3,50

1,00-14,99

Yüzde (%)

+%300

Baz Fiyat: 2,50

Alt Limit: -

Üst Limit: 10,00

15,00 ve üstü

Sabit

+100,00

Baz Fiyat: 60,00

Alt Limit: -

Üst Limit: 160,00


Kullanım Fiyatları
İşlem sisteminde oluşturulan pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin kullanım fiyatları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Kullanım Fiyatı Aralığı (TL)

Kullanım Fiyat Adımı (TL)

0,01 – 0,99

0,01

1,00 – 2,49

0,02

2,50 – 4,99

0,05

5,00 – 9,99

0,10

10,00 – 24,99

0,20

25,00 – 49,99

0,50

50,00 – 99,99

1,00

100,00 – 249,99

2,00

250,00 – 499,99

10,00

500,00 – 999,99

25,00

1.000,00 ve üzeri

50,00

 

Her bir dayanak varlığın spot piyasadaki kapanış fiyatı baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve biri “başabaşta” dördü “karda” ve on ikisi “zararda” olmak üzere on yedi farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.


İşlem Saatleri
İşlemler 09:30 - 18:10 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.