BIST Artanlar MRSHL.E 63,25 % 10,00 ISBTR.E 58900 % 9,99 PKENT.E 188,5 % 9,98 FENER.E 11,83 % 9,94 EGGUB.E 66,4 % 9,93 Azalanlar EKIZ.E 8,1 % -10,00 TUKAS.E 8,55 % -10,00 RTALB.E 22,7 % -9,99 TKURU.E 13,7 % -9,99 CMENT.E 28,52 % -9,97 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P102.000 % 500,00 O_XU030E0620P106.000 % 275,00 O_TUPRSE0620P80.00 % 259,72 O_XU030E0620P108.000 % 207,69 O_XU030E0620P110.000 % 127,27 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.066.300 F_USDTRY0620 500.673 F_XU0300620 466.353 F_GARAN0620 284.399 F_AKBNK0620 186.199

PAY OPSİYON SÖZLEŞMELERİ


Dayanak Varlık 

Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören ve Borsa tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen paylardır.

Opsiyon Sınıfı

Alım ve Satım Opsiyonları 

Opsiyon Tipi

Avrupa (Sözleşme ile tanınan hak ancak vade sonunda kullanılabilir)

Sözleşme Büyüklüğü

Bir adet standart sözleşme, dayanak varlığa ait 100 adet pay senedini temsil eder. Dayanak varlığın fiyatını ve miktarını etkileyecek bedelli/bedelsiz sermaye artırımı, birleşme ve benzeri durumlarda (özsermaye halleri), Borsa tarafından sözleşmelerde fiyat, kullanım fiyatları ve/veya çarpan değişikliği yapılması halinde, sözleşme büyüklüğü standart sözleşme büyüklüğünden farklı belirlenebilir. Bu gibi durumlarda aynı dayanak varlık üzerine, "sözleşme büyüklüğü standart" ve "sözleşme büyüklüğü standart olmayan" olmak üzere farklı sözleşmeler işlem görebilir.


Uzlaşma Şekli


Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanır. Pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinde fiziki teslimat, pay senetlerinin kullanım fiyatı üzerinden kaydi olarak el değiştirmesi şeklinde gerçekleşir.


Günlük Uzlaşma Fiyatı


Normal seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Normal seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

c) Normal seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

d) Normal seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, dayanak varlık ve dayanak varlığa bağlı diğer sözleşmelerdeki fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan teorik fiyatlar günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. 

Normal seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatların piyasayı doğru olarak yansıtmadığına kanaat getirilmesi halinde Borsa tarafından, teorik fiyat, dayanak varlığın spot fiyatı, bir önceki günkü uzlaşma fiyatı veya seans sonundaki en iyi alış ve satış fiyatları dikkate alınarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

Özel İşlem Bildirimleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.


Vade Ayları


Yılın tüm ayları. Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın iki ay olmak üzere toplam 3 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.

Standart vade aylarına ek olarak, en fazla 180 güne kadar esnek vade tarihli sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.


Takas Süresi


Fiziki teslimat işlemlerinde takas süresi T + 2 olarak uygulanır. Prim borçları hesaplardan T günü tahsil edilir, prim alacakları hesaplara T günü aktarılır.


Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü


Pay senedi opsiyon sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade ayının son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür.

Esnek vade tarihli sözleşmeler için son işlem günü sözleşmenin vade tarihidir.


Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı 


Fiyat teklifleri bir adet dayanak varlık için verilen fiyat üzerinden girilir.

Diğer bir ifadeyle, sözleşmeler için Piyasada teklifler, bir adet dayanak varlık bazında verilen prim üzerinden girilir. Minimum fiyat adımı 0,01’dir.

Miktar teklifleri bir adet sözleşme ve katları şeklinde girilir.

Günlük Fiyat Değişim Limiti

Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin işleme açıldığı gün Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat, diğer işlem günleri için ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.

 

Sözleşme Sınıfı

Baz Fiyat

Limit Tanımı

Limit Değeri

Limit Örneği

Pay Opsiyon Sözleşmeleri

0,01-0,99

Sabit

+3,00

Baz Fiyat: 0,50

Alt Limit: -

Üst Limit: 3,50

 

1,00-14,99

Yüzde (%)

+%300

Baz Fiyat: 2,50

Alt Limit: -

Üst Limit: 10,00

 

15,00 ve üstü

Sabit

+100,00

Baz Fiyat: 60,00

Alt Limit: -

Üst Limit: 160,00


Kullanım Fiyatları

İşlem sisteminde oluşturulan pay senedine dayalı opsiyon sözleşmelerinin kullanım fiyatları aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

 

Kullanım Fiyatı Aralığı (TL)

Kullanım Fiyat Adımı (TL)

0,01 – 0,99

0,02

1,00 – 2,49

0,05

2,50 – 4,99

0,10

5,00 – 9,99

0,20

10,00 – 24,99

0,50

25,00 – 49,99

1,00

50,00 – 99,99

2,00

100,00 – 249,99

5,00

250,00 – 499,99

10,00

500,00 – 999,99

20,00

1.000,00 ve üzeri

50,00


Her bir dayanak varlığın spot piyasadaki kapanış fiyatı baz alınarak teorik fiyat hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle her bir vade ayı için başabaşta kullanım fiyatı seviyeleri belirlenir ve biri “başabaşta” biri “karda” ve altısı “zararda” olmak üzere sekiz farklı kullanım fiyatı seviyesinden sözleşmeler işleme açılır.

Standart kullanım fiyatlarına ek olarak, işleme açık sözleşmelerin standart vadeleri içerisindeki en düşük/en yüksek standart kullanım fiyatlarının %20 altı/üstü fiyat seviyesi arasında olmak kaydıyla esnek kullanım fiyatlı sözleşmeler kullanıcılar tarafından işleme açılabilir.

İşlem Saatleri

İşlemler 09:30 - 18:10 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.