BIST Artanlar COSMO.E 2,2 % 10,00 SASA.E 7,26 % 10,00 PGSUS.E 34,54 % 10,00 TUCLK.E 3,3 % 10,00 BNTAS.E 2,42 % 10,00 Azalanlar MPARK.E 13,77 % -10,00 ORMA.E 3,51 % -10,00 FRIGO.E 8,46 % -10,00 DARDL.E 4,08 % -9,93 RTALB.E 5,76 % -9,86 VIOP En Çok Değişen O_YKBNKE0520C2.15 % 466,67 O_TUPRSE0320C102.00 % -100,00 O_TUPRSE0320C102.00 % -100,00 O_TUPRSE0320C102.00 % -100,00 O_TUPRSE0320C102.00 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0420 791.464 F_XU0300420 404.228 F_USDTRY0420 392.979 F_TSKB0320 209.531 F_YKBNK0320 189.791

SÖZLEŞME KODLARI


Piyasada işlem görecek sözleşmelerin her biri için Sistemde sözleşme kodu tanımlanır. Söz konusu sözleşme kodları aşağıdaki bilgileri içermekle birlikte, sözleşmelerin niteliğine göre kodlarda ilave bilgiler yer alabilir.

Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme kodu; sözleşme grubu, dayanak varlık kodu ve vade tarihi bilgilerini içerir. 

Tablo 1: Vadeli İşlem Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

 Kod

 Açıklama

 F_

 Sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)

 XAUTRY

 Dayanak varlık kodu

 0317

 Vade tarihi (Örn. Mart 2017)


Opsiyon sözleşmelerinde sözleşme kodu ise; sözleşme grubu, dayanak varlık kodu, opsiyon tipi, vade tarihi, opsiyon sınıfı ve kullanım fiyatı bilgilerini içerir.

Tablo 2: Opsiyon Sözleşmeleri Sözleşme Kodu

 Kod

 Açıklama

 O_

 Sözleşme grubu (Opsiyon Sözleşmeleri)

 XU030

 Dayanak varlık kodu

 E

 Opsiyon tipi (A: Amerikan - Sözleşme ile tanınan hak vade sonu dahil olmak üzere vade sonuna kadar herhangi bir tarihte kullanılabilir. E: Avrupa - Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

 0417

 Vade tarihi (Örn. Nisan 2017)

 C

 Opsiyon sınıfı (C: Alım opsiyonu P: Satım opsiyonu)

 92.000

 Kullanım fiyatı


Özsermaye hali uyarlamasına tabi olan ve böylelikle unsurları standart sözleşme unsurlarından farklılaşan pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde sözleşme kodlarının sonuna özsermaye hali uyarlamasına bağlı olarak ilgili sözleşmenin standart olmayan sözleşme olduğunu belirten bilgi (N kodu) ile sıra numarası (1, 2, 3 vb.) ayrıca eklenir.

Vadeler arası strateji emirleri sözleşme kodu yerine özellikleri aşağıdaki gibi belirlenen strateji emri kodu kullanılarak Sisteme gönderilir.

Tablo 3: Vadeler Arası Strateji Emri Kodu

Kod

Açıklama

F_

Vadeler arası strateji emri sözleşme grubu (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)

XU030

Dayanak varlık kodu

M2-M1

Strateji emrinin hangi vade aylarını içerdiği (M1:en yakın vade ayı – M2: en yakın vadeden sonraki vade ayı)


Borsa tarafından tespit edilen limitler dahilinde vade tarihi ve kullanım fiyatı kullanıcılar tarafından belirlenerek oluşturulabilen esnek opsiyon sözleşmelerinin kodu aşağıdaki alanlardan oluşur.


Tablo 4: Esnek Opsiyon Sözleşmeleri Sözleşme Kodu 

Kod

Açıklama

TM_O

Esnek opsiyon sözleşmesi

XU030

Dayanak varlık kodu

E

Opsiyon tipi (A: Amerikan - Sözleşme ile tanınan hak vade sonu dahil olmak üzere vade sonuna kadar herhangi bir tarihte kullanılabilir. E: Avrupa - Sözleşme ile tanınan hak vade sonunda kullanılabilir.)

250419

Vade tarihi (Örn. 25 Nisan 2019)

C

Opsiyon sınıfı (C: Alım opsiyonu P: Satım opsiyonu)

123.000

Kullanım fiyatı


Özsermaye hali uyarlamalarına konu olan esnek sözleşme kodlarının sonuna sözleşmenin standart olmayan sözleşme olduğunu belirten bilgi (N1, N2, N3 vb.) ayrıca eklenir.