BIST Artanlar MRSHL.E 63,25 % 10,00 ISBTR.E 58900 % 9,99 PKENT.E 188,5 % 9,98 FENER.E 11,83 % 9,94 EGGUB.E 66,4 % 9,93 Azalanlar EKIZ.E 8,1 % -10,00 TUKAS.E 8,55 % -10,00 RTALB.E 22,7 % -9,99 TKURU.E 13,7 % -9,99 CMENT.E 28,52 % -9,97 VIOP En Çok Değişen O_XU030E0620P102.000 % 500,00 O_XU030E0620P106.000 % 275,00 O_TUPRSE0620P80.00 % 259,72 O_XU030E0620P108.000 % 207,69 O_XU030E0620P110.000 % 127,27 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0620 1.066.300 F_USDTRY0620 500.673 F_XU0300620 466.353 F_GARAN0620 284.399 F_AKBNK0620 186.199
Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir.

PAZAR

TANIM

SEMBOL

YILDIZ PAZAR

 

Yıldız Pazar iki gruptan oluşur. Şirketlerin Borsaya kotasyonunda halka arz edilen payların piyasa değeri 150 milyon TL’nin üzerinde olanlardan 1 milyar TL’yi geçenler Yıldız Pazar Grup 1’e, geçemeyenler Yıldız Pazar Grup 2’ye alınır.

 

Z

ANA PAZAR

 

Ana Pazar, iki gruptan oluşur. Şirketlerin Borsaya kotasyonunda halka arz edilen payların piyasa değeri 30 milyon TL’nin üzerinde olanlar Ana Pazar Grup 1’de yer alır. Ana Pazar Grup 1 kriterlerinin dışında kalan paylar Grup 2’de yer alır.

 

N

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI (GİP)

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip olan, ancak halka açık kısmının piyasa değeri Kotasyon Yönergesinde Ana Pazar için belirlenen tutarın altında olan şirketlerin paylarının kota alındığı pazardır.

Payları GİP’te 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Kotasyon Yönergesinde belirtilen şartları sağlamaları halinde payların Yıldız Pazar’a veya Ana Pazar’a geçişi için başvuru yapabilirler.

G

YAKIN İZLEME PAZARI (YİP)

Belirli şartların oluşması durumunda, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği, paylarının Borsa kotundan ve/veya işlem gördüğü pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle paylarının Borsa bünyesinde işlem görebileceği organize bir pazar oluşturmak ve söz konusu şirketlerin paylarına yatırım yapmış tasarruf sahiplerine likidite olanağı sunmak amacıyla oluşturulmuş olan pazardır.

 

W

YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI (YÜFP)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

K

NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (NYİP)

 

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

 

Q

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP)

 

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

 

S


Pazarları ve Pazar Gruplarını Belirleme Kriterleri

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri

YILDIZ PAZAR

ANA PAZAR

Grup 1

Grup 2

Grup 1

Grup 2

Piyasa Değeri (PD)

 

>500 milyon TL

>50 milyon TL

 

Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)

>750 milyon TL

>75 milyon TL

>15 milyon TL

 

Fiili Dolaşım Oranı (FDO)

 

>%10

>%2,5

 

Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı

 

>1000

>350

 

Yerli Fon

 

>1 milyon TL

 

 

Likidite

<0,2

<3

<10

 


a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

d) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

e) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

f) Ek Kriter- Temettü Getirisi:  Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini

ifade eder.

Pazarlar ve Pazar Gruplarında Uygulanacak İşlem Esasları

İşlem Esasları

YILDIZ PAZAR

ANA PAZAR

GİP

YİP

PÖİP

Grup 1

Grup 2

Grup 1

Grup 2

İşlem Yöntemi

Sürekli İşlem

Sürekli İşlem

Sürekli İşlem

Sürekli İşlem

10 kez Tek Fiyat

5 kez Tek Fiyat

5 kez Tek Fiyat

Açığa Satış ve Kredili İşlem

VAR

VAR

VAR

VAR

YOK

YOK

YOK

Brüt Takas

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

VAR

Özkaynak Oranı

Genel Hükümler

Genel Hükümler

Genel Hükümler

%0

%0

%0

%0

Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı

Genel Hükümler

Genel Hükümler

Genel Hükümler

%50

%100

%100

%100

Fiyat Marjı

%20

%20

%20

%15

%10

%10

%10

Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı

YOK

VAR

VAR

VAR

-

-

-

Devre Kesici Tetikleme Oranı

%10

%10

%10

%7,5

-

-

-

Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi

5 dakika

5 dakika

15 dakika

25 dakika

-

-

-

Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi

2 dakika

2 dakika

2 dakika

2 dakika

-

-

-

a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödüç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

b) Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

 

ESKİ PAY GRUBU DÜZENLEMESİ

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde, 04/11/2019 itibariyle ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkmıştır. Bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacaktır.


İLGİLİ DOSYALAR

Yeni Pazar Yapısının Uygulanmaya başladığı 04/11/2019 tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A, B, C, D gruplarında yer alan payların listeleri:

2015 (Ocak-Haziran) - 2015 (Temmuz-Aralık) - 2016 (Ocak-Haziran) - 2016 (Temmuz-Aralık) - 2017 (Ocak-Haziran) - 2017 (Temmuz-Aralık) - 2018 (Ocak-Haziran) - 2018 (Temmuz - Aralık) - 2019 (Ocak - Haziran) - 2019 (Temmuz - Aralık)


A, B, C, D Düzenlemesine İlişkin Kararın Yer Aldığı 30/10/201427/11/2015 ve 31/01/2019 tarihli  SPK Haftalık Bültenleri

2010-2014 dönemine ait listeler:

2014 (Ekim-Kasım-Aralık)  -  2014 (Temmuz-Ağustos-Eylül)  -  2014 (Nisan-Mayıs-Haziran)  -  2014 (Ocak-Şubat-Mart)  -  

2013 (Ekim-Kasım-Aralık)  -  2013 (Temmuz-Ağustos-Eylül)  -  2013 (Nisan-Mayıs-Haziran)  -  2013 (Ocak-Şubat-Mart)  - 
2012 (Ekim-Kasım-Aralık)
  -  2012 (Temmuz-Ağustos-Eylül)  -  2012 (Nisan-Mayıs-Haziran)  -  2012 (Ocak-Şubat-Mart)  - 
2011 (Ekim-Kasım-Aralık)  -  2011 (Temmuz-Ağustos-Eylül)  -  2011 (Nisan-Mayıs-Haziran)  -  2011 (Ocak-Şubat-Mart)  - 
2010 (Ekim-Kasım-Aralık)