BIST Artanlar GARFA.E 5,88 % 20,00 RYGYO.E 7,57 % 19,97 ISGSY.E 4,87 % 19,95 RYSAS.E 8,85 % 19,92 HUBVC.E 29,74 % 17,18 Azalanlar DAGHL.E 4,67 % -14,94 ALYAG.E 0,55 % -9,84 BALAT.E 2,68 % -9,76 BNTAS.E 3,49 % -8,64 BMELK.E 1,58 % -7,60 VIOP En Çok Değişen O_USDTRYKE0120C6150 % 1900,00 O_USDTRYKE0120C6100 % 700,00 O_AKBNKE1220P11.80 % -100,00 O_AKBNKE1220P11.80 % -100,00 O_AKBNKE1220P11.80 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan F_XAUTRYM0220 571.197 F_XU0300220 509.543 F_USDTRY0220 374.287 F_KRDMD0120 357.826 F_TSKB0120 357.614

FİYAT ARALIĞI


Baz Fiyat, Fiyat Aralığı

"Baz fiyat" bir payın gün boyunca işlem görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Baz fiyat bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı ile hesaplanır. "Fiyat adımı" her pay fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. 

Baz fiyat yoksa (önceki kapanış yoksa veya fiyat serbest bırakılmışsa):

  • Tek fiyat işlem yöntemi ile işlem gören sıralar için ilk fiyatın oluştuğu emir toplama aşaması sonrasında belirlenen eşleşme fiyatı baz fiyat olacaktır.
  • Sürekli işlem yöntemi ile işlem gören sıralar için ilk işlemin fiyatı baz fiyat olarak alınacaktır (Açılış seansında fiyat oluşmuşsa bu fiyat, oluşmamışsa sürekli işlem aşamasında gerçekleşen ilk işlemin fiyatı baz fiyat olarak alınacaktır).
  • İşlem görecek yeni pay alma haklarında ilk gün sonuna kadar (ilk işlem günü dahil) baz fiyat uygulanmayacak ve işlem gördüğü ilk günün kapanış fiyatı ertesi günün baz fiyatını oluşturacaktır.

Ayrıca, bir önceki günden baz fiyata sahip bir payda gün içerisinde herhangi bir işlem gerçekleşmemişse bu baz fiyat, yine ertesi günün baz fiyatı olacaktır.

Varant ve sertifika sıralarında baz fiyat uygulaması yapılmayacaktır.

Fiyat marjı ve fiyat limitleri

Fiyat limitlerinin belirlenmesi amacıyla baz fiyata (bir önceki gün kapanış fiyatı) uygulanacak marjlar:

  • Fiyat Limitleri bazı pazarlardaki menkul kıymetlerde, genel uygulama olan %20’den farklı uygulanmaktadır.

 

Paylarda Yıldız Pazar Grup 1 ve 2, Ana Pazar Grup 1 ile ±%20'den, Ana Pazar Grup 2’de ±%15'ten; GİP, YİP ve PÖİP’te ±%10'dan,

 

BYF’lerde ±%20'den,

 

Yeni pay alma haklarında ve ISKUR.E’de ±%50’den

 

Gayrimenkul Sertifikalarında (GMS), Gayrimenkul Yatırım Fonlarında (GMF), Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında ±%20’den farklı olamaz.

 

  • Yeni pay alma hakları ve ISKUR.E için %50

 

  • Varant ve sertifikalar için serbest marj

 

olarak belirlenmiştir (gerekli durumlarda bazı pay ve BYF sıralarında serbest marj uygulanabilir).

Fiyat limitleri hesaplanırken yuvarlama işlemi içeri doğru yapılacaktır: Üst fiyat limiti bulunurken yuvarlama aşağı adıma, alt fiyat limiti bulunurken yuvarlama yukarı adıma yapılacaktır.

Kapanış seansında uygulanan fiyat limitleri kapanış seansından önceki son işlem fiyatı üzerine ±%3 olarak uygulanmaktadır.

Fiyat Adımları             

  • PP’de işlem gören paylar, yeni pay alma hakları ve BYF’ler için aşağıdaki 1 ve 2 nolu tablolarda belirtilen fiyat seviyeleri ve fiyat adımları uygulanmaktadır.
  • Varantlarda, sertifikalarda ve Toptan Satış işlemlerinde her fiyat seviyesi için fiyat adımı 1 kuruş olarak uygulanmaktadır.
  • Kuruş altı hassasiyette (10 bps) fiyat gösterimi yöntemi uygulanmaktadır.

 

Paylarda ve Yeni Pay Alma Hakkı Kuponlarında Uygulanan Baz Fiyat Aralıkları ve Fiyat Adımları:


Fiyat Seviyesi (TL)

Fiyat Adımı (TL)

0,01

-

19,99

0,01

20,00

-

49,98

0,02

50,00

-

99,95

0,05

100,00

-

üzeri

0,10

 

 
Borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanacak fiyat adımları

Fiyat Seviyesi (TL)

Fiyat Adımı (TL)

0,01

-

49,99

0,01

50,00

-

99,98

0,02

100,00

-

249,95

0,05

250,00

-

üzeri

0,10