BIST Artanlar GARFA.E 5,88 % 20,00 RYGYO.E 7,57 % 19,97 ISGSY.E 4,87 % 19,95 RYSAS.E 8,85 % 19,92 HUBVC.E 29,74 % 17,18 Azalanlar DAGHL.E 4,67 % -14,94 ALYAG.E 0,55 % -9,84 BALAT.E 2,68 % -9,76 BNTAS.E 3,49 % -8,64 BMELK.E 1,58 % -7,60 VIOP En Çok Değişen O_TTKOME0320P9.00 % -100,00 O_TTKOME0320P9.00 % -100,00 O_TTKOME0320P9.00 % -100,00 O_TTKOME0320P9.00 % -100,00 O_TTKOME0320P9.00 % -100,00 En Çok Pozisyon Olan O_TTKOME0320P9.00 00

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI


Kuyumculuk sektörüne uluslararası bir kimlik kazandırmak, kredi imkânlarının artmasını sağlamak, elmas ve kıymetli taş işlemleri yapan dünyadaki kişi ve kuruluşlarla organize bir yapıda ticaret imkânı sağlamak üzere İstanbul Altın Borsası bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 4 Nisan 2011 tarihinde açılmıştır.

Elmas ve kıymetli taşlar alanında organize ve şeffaf bir piyasa olmasının yanı sıra Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kimberley Süreci Sertifika Sisteminde İstanbul Altın Borsası (mevcut durumda Borsa İstanbul A.Ş.) Türkiye ithalat ve ihracat otoritesi olarak belirlenmiştir. Buna göre, ham elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika Sistemi çerçevesinde yürütmeye ve ibraz edilen sertifikaların Kimberley Sürecine ilişkin belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyıp taşımadığını incelemeye, katılımcı ülke ihracat otoritesi nezdinde sertifikaların teyidini almaya ve sertifika düzenlemeye Borsa İstanbul A.Ş. yetkili kılınmıştır.

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyeleri

Kuyumculuk Sektörü Üyeleri

569

Borsa Üyeleri

32

Toplam

601


İşlem Yöntemi


Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlemler işlem tipine göre ayrı değerlendirilmekte, komisyon ve işlem usulleri farklılık göstermektedir.

1) İthalat Yolu ile Gelmiş Kıymetli Taşlar

İthalatçı üye İstanbul Gemoloji Enstitüsü ve İstanbul Kuyumcular Odası vasıtasıyla  elmas ve kıymetli taşlarını değerlendirmeye tabi tutar, işlem komisyonu ve değerleme ücretinin yatırılması ile işlem Borsa kaydına girer.

Bu işlemlerin başlaması için üye;

  • Fiziken kıymetli taşlar,
  • Gümrük Beyannamesi,
  • Ayar Evi Raporu
  • İthalat Faturası
ile birlikte İstanbul Gemoloji Enstitüsüne (İGE), İstanbul Kuyumcular Odasına (İKO) ve Internatıonal Dıamond Laboratorıes) Değerli Taşlar Laboratuvarına (IDL)  müracaat etmelidir.

İlgili müracaat sonrası, elmas ve kıymetli taşlar değerlemeye tabi tutulur ve üye Borsa işlem komisyonu ile Değerleme Ücreti yatırır.

Borsa İşlem Komisyonu  alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere, fatura/beyan tutarının binde 1,25’i artı BSMV (toplamda binde 2,5 artı BSMV)  şeklinde hesaplanmaktadır ve komisyonlar Türk Lirası olarak Borsa hesabına yatırılmalıdır.

İGE, İKO ve IDL Değerleme Ücreti ise değerleme şirketlerinin belirlediği hesaplara Türk Lirası olarak yatırılmalıdır.

2) Stokta Mevcut İlk İşlem Görecek Kıymetli Taşlar

Üyelerin, önceden stokunda bulunan ancak herhangi bir işleme konu olamamış kıymetli taşlarını hiçbir evrak gerekmeksizin, İGE, İKO ve IDL’de değerleme yaptırmaları ve ilgili ücretleri yatırmaları zorunludur. Değerleme işlemi sonrası  Borsa Payı ve Değerleme ücretinin yatırılması sonrası  Borsada işlem gerçekleştirilir.

3) İkincil İşlem Olarak İşlem Görecek Kıymetli Taşlar

Borsada daha önceden işlem görmüş kıymetli taşlar değerlemeye tabi tutulmadan iki Borsa üyesi arasında el değiştirebilmektedir. 

Bu durumda; Alıcı ve satıcının ayrı ayrı olmak üzere Borsa Dışı İşlem Formlarını imzalı ve kaşeli şekilde doldurmaları,
Fatura,
Alıcı ve Satıcı Banka Dekontları,
Satıcı Taraf Borsa İlk İşlem Formunu
Borsa’ya ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgili işlemlerin komisyonu, alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere işlem tutarı üzerinden Binde 0,75+BSMV’dir ve Türk Lirası olarak ilgili hesaplara yatırılır.

Borsa Dışı Bildirimler, üyeler arasında yapıldığı anda Borsa’ya bildirilebileceği gibi, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde de toplu olarak da Borsaya bildirilebilir. Bildirim sonrası Borsa tarafından kayda alma işlemi gerçekleştirilir. Belirtilen süre aşılırsa, işlemi yapan üyelerin kademeli cezai komisyon ödemesi gerekir.

4) Kıymetli Eşya Olarak İşlem Görecek Kıymetli Taşlar

Borsada daha önce işlem görmüş kıymetli taşların tamamı veya bir kısmı kıymetli eşyaya dönüşmüş olarak herhangi bir değerlemeye tabi tutulmadan iki Borsa üyesi arasında el değiştirebilir. Bu durumda üyeler şu adımları izlemelidir:

Alıcı ve satıcının ayrı ayrı Kıymetli Eşya Bildirim Formlarını imzalı ve kaşeli şekilde doldurmaları,
Satıcı Taraf Faturası,
Alıcı ve Satıcı Banka Dekontları,
Satıcı Taraf Borsa İlk İşlem Formunu
Borsa’ya ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgili işlemlerin komisyonu, alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere işlem tutarı üzerinden Binde 0,75+BSMV’dir ve Türk Lirası olarak hesaplara yatırılır.

Borsa Dışı Kıymetli Eşya Bildirimleri, üyeler arasında yapıldığı anda Borsaya bildirilebileceği gibi, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde toplu olarak da Borsaya bildirilebilir. Bildirim sonrası Borsa tarafından kayda alma işlemi gerçekleştirilir. Belirtilen süre aşılırsa, işlemi yapan üyelerin kademeli cezai komisyon ödemesi gerekir.

İşlem Saatleri


Duyurusu önceden yapılacak tatil ve diğer haller dışında, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri seans günleri olarak, 09.30-17.30 saatleri seans süresi olarak belirlenmiştir. İşlemler, Borsa tarafından tahsis edilen Piyasa seans salonunda gerçekleştirilir. 

Seans salonuna işlem tarafları, piyasa üyeleri, üye temsilcileri, piyasada yetkili Borsa görevlileri, yetkilendirilmiş Borsa personeli girebilir.

İşleme Konu Elmas ve Kıymetli Taşlar


Piyasada, 10.10.2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dâhil ham elmaslar (rough diamonds) ile her tür ve şekilde parlatılmış elmaslar (polished diamonds) işlem görür.

Piyasada, 32 Sayılı Karar’da tanımlı olan; elmas, yakut, zümrüt, inci, topaz, safir, zebercet kıymetli taşlarının;
ham doğal,
parlatılmış doğal,
parlatılmış ve fiziksel/kimyasal işlem görmüş doğal,
ham sentetik,
parlatılmış sentetik halleri işlem görmektedir.

Saklama ve Saklama Ücretleri


Piyasa üyesi tarafından talep edilmesi ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Kiralık Kasa Sözleşmesinin imzalanması suretiyle, uygun ölçü ve sayıda kasa, yıllık veya günlük süreler için kiralanabilir. Piyasada elmas ve kıymetli taşların saklanmasında kullanılmak üzere bir kasa odası tesis edilmiş olup, bu kasanın güvenliği Borsa tarafından sağlanır. Saklama hizmeti alan piyasa üyesi kira süresi sonunda kendisine teslim edilen anahtarı geri vermek zorundadır. Saklanan emtianın sigortalanması piyasa üyesine aittir. Kasalarda saklanacak emtiadan kasayı kiralayan sorumlu olup, kasa dairesinin her türlü güvenliğini sağlayan Borsa, kasalarda saklanan emtia nedeniyle uğranılacak herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında üyeler tarafından talep edilmesi halinde saklanacak elmas ve kıymetli taşlar için uygulanacak kıymetli taş ve elmas saklamasında uygulanacak ücret tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Küçük boy kasalar için yıllık 200 TL, günlük 2 TL,

b) Orta boy kasalar için yıllık 250 TL, günlük 3 TL,

c) Büyük boy kasalar için yıllık 300 TL, günlük 4 TL 

Kasaların gün hesabı ile kiralanması halinde kira tutarı, kira süresi içindeki cumartesi, pazar ve tatil günleri de dâhil edilmek üzere hesaplanır. Kira süresi sonunda geri teslimi yapılmayan veya kaybedilen anahtar için kasa kiralayan üyeden 50 ABD Doları bedel tahsil edilir. 

Borsa Payı


 Tek Taraf Ücret Tablosu

 Ücret Adı

Oran

Vergi 

 İlk İşlem Borsa Payı

 0,00125

 0,05

 İkincil İşlem Borsa Payı

 0,00075

 0,05

 Kıymetli Eşya Borsa Payı

 0,00075

 0,05

 Değerleme Ücreti

 0,0015

 0,18


Hakemlik Komitesi


Hakemlik Komitesinin görevi, Piyasada meydana gelen uyuşmazlıkları çözüme ulaştırmak amacıyla tarafsız bir şekilde hakemlik yapmaktır. Kıymetli Taş Piyasası Hakemlik Komitesi asil ve yedek üyeleri, Piyasa üye adedinin yeterli sayıya ulaşmasını takip eden ilk Yönetim Kurulunda belirlenir.

Uyuşmazlıklarda görev alan hakemlerin ücretleri, Hakemlik Komitesi seçiminin olduğu Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılacaktır.