Üye Listesi

Üye Listesi

Borsa İstanbul'da üye olarak veya üye olmaksızın işlem yapma yetkisi verilmektedir.

Borsa İstanbul üyeleri, sermaye piyasasında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşlarından ve Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşlarından oluşmaktadır.

Kuyumculuk sektörü şirketleri Borsa İstanbul üyesi olmayıp yalnızca Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.

Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan aracı kurumlar ve bankalar Borsa üyesi olarak faaliyette bulunabilmektedirler.

Para Piyasasında Borsa Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan aracı kurumlar ve bankalar faaliyette bulunabilmektedirler. 

Swap Piyasasında Borsa Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan bankalar faaliyette bulunabilmektedirler. 

Kıymetli Madenler Piyasasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan bankalar, kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler ve yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye'deki şubeleri Borsa üyesi olarak faaliyette bulunabilmektedirler.

Borsa İstanbul'da Üye Olarak veya Üye Olmaksızın Faaliyet Gösterenler

(*) Gerçek/Tüzel Kişi Kuyumcular Borsa İstanbul üyesi olmayıp yalnızca Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında faaliyet göstermektedirler.

(**) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Borçlanma Araçları Piyasasında, Para Piyasasında, Swap Piyasasında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında ve Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapmakla birlikte, üye sayısına dahil edilmemiştir.

Üye Bilgileri Tüm Liste için tıklayınız.