Likit Banka Endeksi

Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek banka paylarından oluşur. Endekste yer alacak pay sayısı en az 6’dır.

BIST Likit Banka Endeksi 04.11.2019 tarihinde hesaplanmaya başlamıştır.

Detaylı bilgilere "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları"ndan ulaşılabilir.

Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla BIST Likit Banka Endeksi kapsamındaki paylara ve ağırlıklarına buradan ulaşılabilir.

BIST Likit Banka Endeksi kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.