Kira Sertifikalarının Kotasyonu

Halka arz yoluyla ihraç edilecek kira sertifikaları SPK tarafından izahnamenin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben kota alınır.