Piyasa İşlem Saatleri

Pay Piyasası (PP) İşlem Saatleri

Yıldız Pazar, Ana Pazar, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (KYÜYÜP), Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP), Yakın İzleme Pazarı (YİP), Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)

Sayfa için tıklayınız.

Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) İşlem Saatleri

Kesin Alım Satım Pazarı, Repo Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, Taahhütlü İşlemler Pazarı, Gözaltı Pazarı, Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı, Pay Senedi Repo Pazarı, Uluslararası Tahvil Pazarı ve Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi.

Sayfa için tıklayınız.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşlem Saatleri

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ve Diğer Sözleşmeler

Sayfa için tıklayınız.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) İşlem Saatleri

Kıymetli Madenler Piyasası, Kıymetli Maden Teslimat Yükümlülükleri, Parasal Yükümlülükler, Ödünç İşlemleri Piyasası, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası.

Sayfa için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

Resmi Tatil Günleri