BISTECH (Nasdaq) Destek Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul teknolojik altyapısı nasıl yenilenecektir?
İki aşamalı olarak planlanan teknolojik dönüşüm programının ilk aşamasında Pay Piyasası İşlem Sistemi, Veri Yayın Sistemi, Gözetim Sistemi, Endeks Hesaplama Sistemi, Takas ve Saklama Sistemi ile Operasyonel Veri Tabanları ve Raporlama Altyapısı yenilenecektir. İkinci aşamada ise diğer tüm piyasa sistemlerinin yenilenmesi planlanmaktadır.
Emir iletimi için hangi teknolojiler kullanılacaktır ve bunların duyurularının ne zaman yapılması planlanmaktadır?
Emir iletimi için mevcut sistemde olduğu gibi FIX Protokolü tabanlı bir emir iletim altyapısı kullanılacaktır. İşlem Sistemi tarafındaki değişim ve olası işlem kuralı değişiklikleri nedeniyle mesaj format ve içeriklerinde değişiklikler olacaktır. Yeni sistemde kullanılacak FIX emir iletim protokolü tanımlamaları kılavuzunun (Rules of Engagement) taslak halinin Ağustos 2014, nihai halinin ise Kasım 2014 ayı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.
Veri yayın sistemleri için hangi teknolojiler kullanılacaktır ve bunların duyurularının ne zaman yapılması planlanmaktadır?
Pay Piyasası veri yayın altyapısında kullanılmakta olan ve Borsa İstanbul’a özel olan protokol terkedilecek ve NASDAQ OMX veri yayın sistemlerinde kullanılmakta olan TIP protokolüne geçiş yapılacaktır. Söz konusu protokolle ilgili taslak kılavuzun Ağustos 2014 tarihinde, nihai kılavuzun ise Kasım 2014 tarihinde yayımlanması planlanmaktadır. Veri dağıtım kuruluşlarımızın söz konusu plan çerçevesinde çalışmalarını planlamaları önerilmektedir.
Emir iletimi ve veri yayın sistemleri için test ortamlarının ne zaman açılması planlanmaktadır?
Üyelerin ve Veri dağıtım kuruluşlarının yayımlanan kılavuzlar çerçevesinde kendi sistemleri üzerinde yapacakları değişiklikleri test edebilecekleri ortamların Ocak 2015’te erişime açılması planlanmaktadır.
Dönüşüm Programının ilk aşamasının ne zaman devreye alınması hedeflenmektedir?
Birinci aşamanın 2015 yılı ortasına kadar devreye alınması hedeflenmektedir.
Borsa İstanbul tarafından Pay Piyasası ile bağlantılı olarak yayımlanmakta olan raporların içerik ve formatlarında değişiklik yapılması planlanmakta mıdır?
Borsa İstanbul tarafından Pay Piyasası ile bağlantılı olarak yayımlanmakta olan raporların içerik ve formatlarında değişiklikler yapılacaktır. Söz konusu raporların üyelerimiz tarafından kullanım yöntemleriyle ile ilgili 2014 Mart ayı içinde bir anket yapılması planlanmaktadır.
Uygulama sertifikasyon çalışmalarına hangi tarihte başlanması planlanmaktadır?
Üye, veri yayın ve üye sistemlerine destek veren yazılım kuruluşları tarafından geliştirilen uygulamaların sertifikasyonu çalışmalarına Nisan 2015 itibarıyla başlanması planlanmaktadır.
Seans salonunda kullanılmakta olan temsilci terminallerinde ve kullanıcı arayüzlerinde değişiklik olacak mıdır? Bu konuda eğitim planlanmakta mıdır?
Üyelerimiz tarafından seans salonları ve uzaktan erişimde kullanılmakta olan temsilci terminalleri bu dönüşüm programı çerçevesinde değiştirilecektir. Söz konusu kullanıcı arayüzlerine yönelik eğitimlere Nisan 2015’ten itibaren başlanması planlanmaktadır.
Veri yayın kuruluşları, Pay Piyasası, Endeks, Borçlanma Araçları Piyasası, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ve Vadeli İşlemler Piyasası işlemlerini ve piyasa derinlik bilgilerini alabilmek için hangi protokolleri kullanabilirler?
Evet, tüm veri yayın kuruluşları mevcut Veri Yayın Sistemi’nden TIP’e geçmek zorundadır. ITCH protokol, düşük gecikme ile MBO (Market by Order) alabilmek için kolokasyon hizmetini kullanan üyeler tarafından alınabilecektir. ITCH üçüncü taraflara veri yayın için bir kaynak olarak kullanılmamalıdır. ITCH veri yayını, sadece kolokasyon hizmeti alan müşterilere sağlanacaktır ve bu müşterilerin ITCH verisini dağıtma izni verilmeyecektir. Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti hakkında detay bilgi için lütfen Pazarlama ve Satış Bölümü ile irtibata geçiniz. (Colocation-Marketing@borsaistanbul.com )
Sözleşme tarafında hangi değişiklikler gereklidir?
Mevcut Veri Yayın Sözleşmesi (DDA) kullanılacaktır (http://borsaistanbul.com/veriler/veri-yayini/borsa-istanbul-veri-dagitim-sozlesmesi).
DDS’in mevcut bağlantıları TIP/ITCH almak için gerekli midir veya söz konusu geçiş yol haritasını veri yayın kuruluşları mı entegre edecektir?
Evet, mevcut DDS bağlantıları TIP almak için kullanılabilir. 1. soruda tanımlandığı üzere, ITCH üçüncü taraflar için veri yayını için bir kaynak olarak kullanılmamalıdır. ITCH, sadece kolokasyon merkezinde mümkün olabilecektir. Kolokasyon merkezinin dışına çıkarılamayacaktır. Mevcut DDS bağlantıları ITCH verisi almak için kullanılamaz.
Veri Yayın Kuruluşları açısından tüm piyasaların veri yayınını almak için ne gerekir?
Veri yayın kuruluşlarından tüm piyasaların veri yayınını TIP protokolü ile alabilmek için sistemlerini hazır hale getirmeleri beklenmektedir.
DDS’den ITCH’e veya TIP’e geçiş maliyeti ne olacaktır?
Mevcut Veri Yayın Sözleşmesi kullanılacağından, sözleşmede belirtilen maliyetler TIP için geçerli olacaktır. ITCH üçüncü taraflar için veri yayını için bir kaynak olarak kullanılmamalıdır. ITCH, sadece kolokasyon merkezinde mümkün olabilecektir. Kolokasyon merkezinin dışına çıkarılamayacaktır. Sadece ITCH veri maliyetleri için kendi gereksinimlerinize bağlı olarak “Colocation-Marketing@borsaistanbul.com” adresinden irtibata geçmelisiniz.

DDS’den ITCH’e veya TIP’e geçiş maliyeti ne olacaktır? tıklayınız.

TIP/ITCH üzerine Nisan Sertifikasyonu veri yayın kuruluşlarına ne gerektirir?
TIP üzerine sertifikasyon yapılması planlanmamaktadır. Ancak, bu dönemde veri dağıtıcı kuruluşlar ile veri dağıtım testleri yapılacaktır.
Ekim ayının ikinci yarısında yapılan toplantıya ilişkin olarak videosu ve slayt’larına erişmek mümkün müdür?
Toplantı 14 Kasım’da gerçekleşmiştir. Toplantı dili Türkçe olup telekonferansla bağlanılması mümkün olmamıştır. Sunumun hem Türkçe hem İngilizce sürümleri web sitemizde yayımlanmıştır.
İlk fazla ile ilgili konuştuğunuzda 2015 ortasında neler tamamlanmış olacak? Yeni protokol piyasa verilerinin alımını kapsamakta mıdır?
Evet, TIP protokolü 2015 ortasında devreye alınacaktır. Ancak, ilk fazda Pay Piyasası ve Endeks verilerinin TIP ile devrede olacağını, diğer piyasaların ikinci fazda yani 2016 yılı ortasında tamamlanarak TIP yayına dahil edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz.
TIP ile ITCH arasındaki farklılıklar nelerdir?
ITCH protokol kolokasyon hizmetini kullanan üyelere eş anlı, emir bazlı derinlik bilgisi sağlayan bir veri dağıtım protokolüdür. ITCH sadece Kolokasyon müşterileri içindir. Veri Yayıncılara ITCH kullanmak için izin verilmeyecektir. Ayrıca ITCH verisi kolokasyon merkezinden dışarı çıkarılamayacaktır. TIP ve ITCH verisi mesaj yapısı ve iletişim yöntemleri açısından tamamen birbirinden farklıdır. Her iki protokol da eş anlı veri dağıtmak için kullanılmaktadır. Ama TIP protokol MBP(market by price) verisini, ITCH protokol daha az gecikmeyle MBO (market by order) verisini dağıtır.
Kolokasyon hizmetini daha detaylı olarak açıklayabilir misiniz?
Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti, Borsanın piyasa sistemlerinin içinde olduğu Veri Merkezine müşterilerin kendi ekipmanlarını yerleştirmeye imkan verme fırsatı sunan doğrudan bir bağlantıdır. Kolokasyonda müşteriler, piyasa sistemlerine daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde bağlanmaları imkanına sahiptir. Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti hakkında detay bilgi için lütfen Pazarlama ve Satış Bölümü ile irtibata geçiniz. (Colocation-Marketing@borsaistanbul.com )
Veri Yayın Kuruluşlarının bağlantı hızları/bandwidth ihtiyaçları konusunda bir değişiklik olacak mıdır? Seans açılış ve kapanışta bandwith ne olacaktır?
SIT döneminde yapılan entegre testler sonrasında Ocak 2015 de söylemek daha doğru olacaktır. Piyasanın hacmini ve Nasdaq sonrası hedeflediğimiz emir sayısını göze aldığımızda bu artış bu hatların yoğunluğuna yansıyacaktır. Bir sürü kaynaktan emir alacak olmamız bu piyasa karakteristiğini değiştirecektir.
Borsa İstanbul tarafından aracı kurumlara temsilci ekranı (Trader Workstation) sağlanacak mı?
Evet. Borsa İstanbul mevcut temsilci ekranlarından farklı, Windows tabanlı yeni temsilci ekranları sağlayacaktır.
Seans salonunda yetkili temsilci sayıları belli mi?
İnşaatı devam eden yeni Borsa İstanbul Seans Salonu kapasitesi ve Borsa yönetiminin vereceği karar çerçevesinde yeni temsilci sayıları belirlenecektir.
Sistem farklı dillerde destek verecek mi?
Evet, yeni sistem Türkçe ve İngilizce dil desteğini sağlayacaktır. Temsilci ekranlarında(TW) bağlantı sırasında dil seçimi yapılacaktır. API bağlantılarında ise Türkçe veya İngilizce bağlantı kanalı seçeneği sunulacaktır.
Emir kabul önceliğinde bir değişiklik var mıdır?
Hayır, emirler önceki sistemde olduğu gibi "fiyat-zaman" önceliği korunarak sistemde yer alacaktır.
Emirin sistemde kaçıncı emir olduğunu emir numarasına bakarak (ardışık emir numarası) öğrenilmesi mümkün mü?
Hayır. Aracı kurumların gönderdikleri emir/kotasyon/TradeReport mesajlarına ana sistem tarafından üretilen bir emir numarası (Order ID) bilgisi üretilir. Emir numarası 64 bit tekil(unique) bir değerdir. Emir numarası, kıymet kodu (Order Book ID) ve alış/satış bilgisiyle beraber emiri temsil eder. Üretilen emir numaraları (Order ID) mevcut durumdaki gibi 1, 2, 3, ... şeklinde olmayacaktır.
Emir gönderimi için çeşitli kanallar bulunmaktadır. Kurum içi sıra numarasını nasıl belirleyebilirim?
FIX ve OUCH 2 partition’lı yapıya sahiptir. Her iki API' den her partitiona ayrı bağlantı yapılması gerekmektedir. Aracı kurumlar, üye ofislerine ilave olarak eş-yerleşimden (co-location) de ayrı bağlantı yapacaklardır. Kurum içi sıra numarasının emir gönderimi yapılan her bir bağlantı bazında tekil olması esas alınacaktır.
Hisse uzantılarının açıklamaları nelerdir?
NSE - NonSettled (takası yapılmayan kıymetler) R - Rüçhan F - Fon V - Varant BE - Birincil Piyasa Eski BF - Birincil Fon MZ - Makbuz HE - Halka Arz ME - Müzayede Eski MR - Müzayede rüchan MV - Müzayede Varant MC - Müzayede Sertifika MF - Müzayede Fon TE - Temerrüt Eski TR - Temerrüt Rüchan TV - Temerrüt Varant TC - Temerrüt Sertifika TF - Temerrüt Fon KE - Küsüratlı AOF - Ağırlıklı ortalama fiyat
Test ortamı saat bilgileri nelerdir?
Test ortamlarımızın güncel saat bilgilerini http://www.borsaistanbul.com/bistechdestek/teknik-dokumanlar sayfasında bulabilirsiniz.

Test ortamı saat bilgileri nelerdir?tıklayınız.

FIX kullanıcısı tarafından girilen emrin Broker tarafından değiştirilmesi yada iptal edilmesi durumunda; ilgili değişikliğin kimin tarafından yapıldığını nasıl öğrenebiliriz.
FIX Emirlerini Şef Broker'ın iyileştirmesi/iptal etmesi durumlarında emre ait ClOrdID ve işlemi yapan bilgisi FIX'e ait olarak gönderilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk planda bu konuda bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır. Çalışmalarınızı sistemin bu hali ile çalışacağını düşünerek yapmanızı rica ederiz.
İşlem Raporlamada(Trade Report) Trade Type alanının alabileceği değerler nelerdir?
Trade Report TradeType Value Spread Check Rule Description (FIX TAG 828) SON ISLEM FIYATI +/- %3 (ELT3) 507 Perc from LTP The percentage is defined in Max Difference against Last Traded Price (LTP). The price must be within or at the spread (LTP +/- Max Difference). If there is no LTP the reported trade will be rejected. EN IYI ALIS SATIS +/- 10 ADIM (EB10) 512 Ticks from spread The number of ticks is defined in Max Difference against Best Bid Offer (BBO). The price must be within or at the spread (Best Bid - Max Difference*tick size) and (Best Offer + Max Difference*tick size). If there is only a bid or ask price the accepted trade limits are calculated from this price: Existing Bid/Offer +/- n ticks SON ISLEM FIYATI (ELT0) 514 Perc from LTP The reported trade price must be the last match price. If there is no LTP the reported trade will be rejected. This trade report type will be used in Trades At Close session.
Varantlar için piyasa yapıcı değerlendirilmesi yapılacak mı ?
Varantlar için piyasa yapıcı değerlendirilmesi yapılmayacaktır. Ancak varant ve piyasa yapıcı eşleştirilmesi yapılabilmesi amacıyla BISTECH sisteminde kotasyon sağlama parametrelerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu parametreler mümkün olan en düşük değer olarak tanımlanacaktır. Bilindiği üzere piyasa yapıcı kotasyon durumunu gün içinde İşlem Terminali Sürekli Kotasyon Sağlama ekranı ile de takip edebilmektedir. Ancak varantlar için yapılan sorumluluk kriteri tanımlamaları gerçek durumu yansıtmadığından, bu pencerede varantlarda gerçekleştirilen piyasa yapıcılık sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği bilgisinin piyasa yapıcı tarafından dikkate alınmaması gerekmektedir.
Seanslar ve hangi seanslarda emir girebileceğime dair bilgiyi nereden bulabilirim?
Aşağıdaki linkte yer alan dokümanın EK-4: SEANS BÖLÜMLERİ VE AÇIKLAMALARI bölümünde detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/nasdaq-dokuman/b%C4%B1stech-sistemiyle-pay-piyasas%C4%B1-yeni-yap%C4%B1daki-i%C5%9Flevsel-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler-s%C3%BCr%C3%BCm-2_tr.pdf?sfvrsn=4

Seanslar ve hangi seanslarda emir girebileceğime dair bilgiyi nereden bulabilirim?tıklayınız.

BISTECH sisteminde varantlar ve sertifikaların isimlendirilmesi nasıl olacaktır?
İlk geçiş döneminde mevcut haliyle geçiş planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise Varant ve Sertifika isimlendirmelerinde aşağıdaki gibi bir yapı kullanılması düşünülmektedir fakat net bir karar henüz verilmemiştir. GAR --> Garanti serisi (ilk 3 karakter hangi seriye ait bir ihraç olduğunu) DBL --> Deutche Bank (ikinci 3 karakter ihraççı bilgisini) E --> Equity (Hangi Markete ait bir varant olduğunu) P --> Put ( İhracın tarafını (Call ise C, Put ise P)) W --> Warrant (İhracın Türünü (Warrant ise W, Certificate ise C)) 303 --> ihraç için verilmiş olan ID
Yeni emir tipleri ve canlıya geçiş zamanları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 2.2 YENİ UYGULAMALAR bölümünde detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/nasdaq-dokuman/b%C4%B1stech-sistemiyle-pay-piyasas%C4%B1-yeni-yap%C4%B1daki-i%C5%9Flevsel-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler-s%C3%BCr%C3%BCm-2_tr.pdf?sfvrsn=4 Canlıya geçiş tarihi olarak 30/11/2015 tarihi belirlenmiş ve ilgili duyurular tüm paydaşlara göndeirlmiştir.
BISTECH geçişi sonrasında yayınlanacak raporların ve dosyaların formatları ile ilgili bilgiyi nereden bulabilirim?
http://www.borsaistanbul.com/bistechdestek/teknik-dokumanlar sayfasında Borsa İstanbul Pay Piyasası Veri Bildirim ve Kabul Formatları sekmesi altında rapor formatları ile ilgili detay bilgiyi bulabilirsiniz.
Göndermiş olduğumuz emirlere sistem tarafından cevap alamamaktayız. Nedeni ne olabilir?
Cevap alamamanızın sebebi borsa sistemi ile sisteminiz arasında sequence numarası uyumsuzluğu (beklenenden yüksek veya düşük) durumunda, Resend Request mekanizması doğru bir formatta kullanmama olabilir.Başta network olmak üzere çeşitli nedenler ile bir takım mesajları alamayabilirsiniz. Bu durumda Resend Request mesajı göndererek alamadığınız mesaj bloğunu sequence numaralarını belirterek tekrar talep etmeniz gerekmektedir. Sequence numaralarında herhangi bir sıçrama ile karşılaşmanız; aradaki mesajları kaybettiğiniz anlamına gelmektedir. İlgili problemin çözümünü de bu yolla sağlayabilirsiniz.
BISTECH sisteminde kullanıcıların şifresinin kullanım süresi olacak mıdır?
Borsa tarafından şifreler için bir kullanma(expire) süresi belirlenecektir. Bu süre sonucunda şifrenizi değiştirmeniz sistem tarafından otomatik olarak istenecektir.
Çeşitli kullanıcı tiplerinin kendi emirleri üzerinde ve kendi kurumlarına ait bir başka kullanıcı tarafından girilen emirler üzerinde değişiklik yapma veya emri iptal etme yetkileri nasıldır?
Emirler üzerindeki değişiklik ve iptal bilgilerinin detayına ekteki dokümanın 1.3 başlığı altında ulaşılabilinir. http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/nasdaq-dokuman/bistech-pay-piyasasindaki-yeni-isleyis-esaslari.pdf?sfvrsn=8
Co-lo’dan test sistemlerine erişim var mı?
Evet. Üyenin co-lo için gerekli teknik aşamaları tamamlandıktan sonra production ortamında olacağı gibi test sistemlerinden de ITCH yayını alınabilmektedir.
OUCH protokolü ile test ortamına emir girişi mümkün müdür?
Evet. Co-lo’dan OUCH server’a erişim mümkündür. Bağlantı bilgileri edinmek için Nasdaqdestek’ten talepte bulunmanız yeterlidir.
Üye test ortamında oluşan verileri VYK’lar dinleyebilir mi?
Evet. Ekim ayının 2. haftasından itibaren açılacak test ortamlarında oluşacak verilerin veri yayın formatında yayınlanması planlanmaktadır.