Kira Sertifikaları

Kira Sertifikaları

Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kira Sertifikaları

ISIN Kodu İhraççı Kurum Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İtfa Tarihi Fiyatlama Tarihi İhraç Tutarı
Not: Altın Tahvili / Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçları için ihraç tutarı gram altın miktarını ifade etmektedir. (1 gram = 1 adet tahvil / kira sertifikası)
Kira sertifikaları;

  1. Sahipliğe,
  2. Yönetim sözleşmesine,
  3. Alım-satıma,
  4. Ortaklığa,
  5. Eser sözleşmesine
dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilebilir. Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilir.
Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dâhil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilir.
Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak belirli nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilir.
Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç edilir.
Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilir.