BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2020 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2020 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak üzere 2020 yılında değerlemeye alınacak şirketlerin belirlenmesi çalışması tamamlanmış olup,  BIST 100 veya BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketlerden değerlemelerde yer almak için gönüllü olan 61 şirketten oluşan liste ekte yer almaktadır. 

Vigeo EIRIS tarafından yapılacak değerleme çalışmasında şirketlerin 31/07/2020 tarihi itibariyle kamuya açık olan bilgileri dikkate alınacak, bu değerleme çalışması sonucunda endeks seçim kriterlerindeki eşik değerleri geçen şirketler Aralık 2020 - Ekim 2021 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacaktır. 

Değerlendirmeye Tabi Şirketler Listesi için tıklayınız.